Unkaria kouluihin -hanke 2016

Mun Unkari -kilpailun tulokset löytyvät tästä.

Tervetuloa mukaan viemään Unkaria kouluihin!

Kyseessä on Suomi-Unkari Seuran vuoden 2016 päähanke, joka jatkaa neljän vuoden välein vuodesta 1984 järjestettyjen koulujen Unkari-viikkojen perinnettä.

Lataa Unkaria kouluihin -teemalehti 3-2016 tästä!

Lue unkarilaisen opetusalan konsultin János Setényi’n artikkeli suomalaisesta ja unkarilaisesta koulusta tästä.

Kenelle?

Unkari-teemaa suositellaan kaikille Suomen peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Mukaan odotetaan aiempien vuosien tapaan myös päiväkoteja ja aikuisoppilaitoksia. Kohderyhmänä ovat nuoret ja erilaisten tapahtumien myötä kaikki Unkarista kiinnostuneet.

Mitä hankkeessa tehdään?

Unkaria kouluihin -hanke tuottaa aineistoja koulujen ja opettajien käyttöön, tiedottaa yhteistyö- ja vaihto-opiskelumahdollisuuksista hyvistä kokemuksista kertomalla sekä aktivoi oppilaita itsenäiseen tekemiseen ja tutkimiseen. Nuorille halutaan antaa elämyksiä, ja niitä Unkarilla on tarjota monen oppiaineen alalta.

Toiveena on, että teema ei jäisi vain luokkahuoneisiin ja kouluihin, vaan Unkari ja unkarilainen kulttuuri saisi näkyvyyttä myös mm. Suomi-Unkari Seuran paikallisyhdistysten, kirjastojen ja kansalaisopistojen ja muiden toimijoiden järjestämissä erilaisissa tilaisuuksissa.

Ajankohta

Koulut voivat toteuttaa teeman haluamallaan tavalla ja parhaiten kouluille sopivana ajankohtana. Suositeltava aloitusajankohta on viikko 43, jonka avaa Unkarin kansallinen juhlapäivä sunnuntaina 23.10. ja jolle osuu myös YK:n päivä 24.10.

Mistä aineistoa?

Unkaria kouluihin -hankkeella on verkossa Suomi-Unkari Seuran sivuilla teemasivusto. Verkkomateriaali sisältää mm. ideoita Unkari-teeman käsittelyyn, artikkeleita eri aloilta ja valmiita tuntimalleja moniin oppiaineisiin. Verkosta löytyy myös pelejä ja leikkimielisiä tehtäviä.

Suomi-Unkari-lehden viikolla 40 ilmestynyt teemanumero 3-16 antaa virikkeitä ja tietoa ja ohjaa eteenpäin. Lehden voi ladata pdf-muotoisena sivun yläreunasta.

Unkarin ulkoasiainministeriön vuonna 2012 julkaisema Tietoja Unkarista lapsille -vihkonen on myös verkossa luettavissa pdf-muodossa.

Suomi-Unkari Seuralla on myös kontakteja Suomessa asuviin unkarilaisiin ja Unkarin asiantuntijoihin. Seura voi auttaa löytämään esiintyjän puhumaan Unkarista ja unkarilaisesta kulttuurista.

Kilpailu

Teemaviikkoon liittyen järjestetään myös kilpailu. Kilpailuun voi osallistua 15.3.2017 saakka.
Kilpailun tavoitteena on innostaa opiskelijoita perehtymään Unkariin haluamastaan näkökulmasta ja laatimaan kilpailutyö. Tarkemmat kilpailuohjeet löytyvät täältä.

Hankeyhteistyössä mukana

Viikkoa valmistelevassa työryhmässä ovat olleet mukana mm. Opetushallitus, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Äidinkielen opettajain liitto ÄOL, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL, Kotitalousopettajien liitto, Varga-Neményi -yhdistys, Kansalaisopistojen liitto KoL, M. A. Castrénin seura, Unkarin suurlähetystö, Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus sekä pääjärjestäjänä Suomi-Unkari Seura.