Lisäeläkkeiden peruutus

Uutisissa kerrotaan 3.6., että kaikkiaan 142:lta sosialismin kaudella toimineelta asianajajalta ja tuomarilta peruutetaan heidän silloisista ansioistaan saamansa lisäeläkkeet, joiden kuukausierä on henkilöstä riippuen 8000–16000 forinttia. Oikeusministerin tekemästä päätöksesta on tiedotettu asianosaisille, joille on annettu kuukauden valitusaika.

Monien unkarilaisten oikeudentuntoa on loukannut se, että sosialismin vuosina ansioituneet henkilöt ovat saaneet palkkioksi työstään myös lisäeläkkeitä. Tänä päivänä noihin ansioihin, kuten vaikkapa puolueuskollisuuteen, parthűség, voidaan suhtautua kriittisesti. Vielä ongelmallisempia ovat tapaukset, joissa asianomaisen toimet tämänpäivän mittapuun mukaan voidaan määritellä demokratianvastaisiksi, demokrácia leépítése. Tällä tavoin voidaan tänään arvioida sitä työtä, jota vuoden 1956 kansannousun jälkeisinä vuosina tekivät monet tuomarit ja asianajajat.

Vuonna 1990 ensimmäinen vapailla vaaleilla valittu parlamentti József Antallin hallituksen esityksestä riisti tällä tavoin ansioituneilta heidän lisäeläkkeensä. Gyula Hornin hallitus (1994–1998) kuitenkin palautti eläkkeet ennalleen. Vuonna 2012 astettiin erityinen komitea, vizsgálóbizottság, tutkimaan, millaisin perustein lisäeläkkeet oli aikanaan myönnetty. Selvitryksen kohteena olivat ne tuomarit ja asianajat, jotka olivat osallistuneet 1956 jälkeisiin valtiovallan toimesta käynnistettyihin oikeudenkäynteihin, uutiset puhuivat ”1956 jälkeisistä kostotoimenpiteistä”, 1956 utáni megtorlások. Videoleikkeenä esitettiin vuosina 1957–1961 sisäministerinä toimineen Béla Biszkún vieminen kuulusteluun kesällä 2012 sekä filmifragmentti Biszkún ministerivuosina pitämästä puheestä. Uutisissa haastateltiin myös po. komitean jäsentä historioitsija Frigyes Kohleria sekä oikeusministeriön valtiosaihteeri Bence Rétvária. Komitea oli käyttänyt aineistonaan eläkkeiden maksusta vastaavan laitoksen (eläkkeenmaksuperusteet määritteleviä) asiakirjoja, nyugdíjfolyósitó intézet kimutatásai. – Kysymys ei siis ollut mistään poliittisen tai hallinnollisen aseman mukaan tehdystä listasta vaan ao. henkilöiden luettelo perustui usean tuhannen sellaisen asiakirjan läpikäymiseen, jotka liittyivät kunkin henkilön lisäeläkkeen myöntämiseen.