Unkaria kouluihin 2020 -hanke on Suomi-Unkari Seuran 70-vuotisjuhlavuoden päähanke, joka jatkaa neljän vuoden välein vuodesta 1984 järjestettyjen  koulujen Unkari-viikkojen perinnettä. Teemaviikot saivat alkunsa Äidinkielenopettajien liiton aloitteesta, ja Suomi-Unkari Seura on toiminut niiden pääjärjestäjänä.

Perinteisesti teemaviikko on käynnistynyt Unkarin kansallisen juhlapäivän (23.10.) ja YK:n päivän (24.10.) läheisyydessä, teemaa voi kuitenkin hyödyntää pitkin kuluvaa lukuvuotta.

Koronan muutettua myös koulujen arjen Suomi-Unkari Seura on päättänyt jatkaa hanketta vuoteen 2022 ja sen puitteissa järjestettävää kilpailua helmikuun 2022 loppuun.

Unkari-teemaa suositellaan kaikille Suomen peruskouluille, lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille. Kohderyhmänä ovat kaikki lapset ja nuoret sekä kaikki erilaisten tapahtumien myötä Unkarista kiinnostuneet.

Teemaviikon yhteydessä järjestetään Repullinen Unkaria -kilpailu, johon osallistutaan 1‒3 minuutin mittaisella Unkari-aiheisella videolla.

Unkaria kouluihin -hankkeen tavoitteena on saada uudet sukupolvet kiinnostumaan Unkarista, missä puhutaan suomen sukukieltä sekä edistää koulualan ja nuorten yhteyksiä Suomen ja Unkarin välillä.

Vastaavasti Suomi on ollut esillä Unkarin kouluissa järjestetyillä teemaviikoilla. Teema tarjoaa toimintamahdollisuuksia myös suomalais-unkarilaisten ystävyyskuntaparien yhteistyöhön.