Vuonna 1950 perustettu Suomi-Unkari Seura on suurimpia ja aktiivisimpia ystävyysseuroja. Sillä on noin 2 300 aktiivisen jäsenen ja yli 30 toimivan paikallisen yhdistyksen koko maan kattava verkosto.

Seura ja sen paikallisyhdistykset toimivat: kielikursseja, kulinarismia, viiniharrastusta, kursseja, matkoja, myyjäisiä, koululais- ja opiskelijavaihtoa, mukavaa yhdessäoloa, Unkari-tapahtumia…

Seuran järjestämät Sunnuntaikävelylle Unkariin -yleisötapahtumat ovat tarjonneet monipuolista ohjelmaa ja tietoa Unkarista asiantuntijoille ja suurelle yleisölle. Viimeksi tapahtuma järjestettiin 10.10.2010 Wanhassa Satamassa Helsingissä  Suomi-Unkari Seuran täyttäessä 60 vuotta.

Seura on valtakunnallisten Koulujen Unkari-viikkojen pääjärjestäjä. Viimeksi Unkari oli esillä Suomen kouluissa Unkaria kouluihin -hankkeen kautta vuonna 2016. Sitä edellisellä kerralla syksyllä 2012 saatiin synergiaetua siitä, että lokakuussa järjestettyjen Helsingin kirjamessujen teemamaana oli Unkari.

Seuran johtaman projektin puitteissa tuotettu unkarin kielen ja kulttuurin oppimateriaali Unkaria helposti on käytössä useiden opistojen kursseilla, ja se on innostanut myös itsenäiseen kielenopiskeluun.

Seura esittelee Unkaria myös keskieurooppalaisena maana, mihin kannattaa luoda kaupallisia yhteyksiä.

Seura tekee Unkaria tutuksi monipuolisena matkailumaana, jossa suomalainen otetaan sydämellisesti vastaan.

Seuran lehti Suomi-Unkari on arvostettu tietopaketti ja kulttuurijulkaisu.

Seuran julkaisut ovat olleet ensimmäisiä suomenkielisiä kirjoja omalta alaltaan (nuorten Unkari-opas, ruoka, perinteet, matkailusanasto).

Seura tekee yhteistyötä ystävyyskaupunkien, ystävyysseurakuntien, oppilaitosten, yliopistojen, matkailualan, kulttuuri- ja harrastusjärjestöjen, yritysten ja muiden yhteisöjen kanssa, joiden toiminta liittyy Unkariin. Seura toimii tiiviissä yhteistyössä myös suurlähetystöjen ja kulttuuri-instituuttien kanssa sekä Unkarissa toimivan Unkari-Suomi Seuran kanssa, jolla on toimintaa yli 40 paikkakunnalla.

Suomen ja Unkarin välillä on ollut erityissuhde, joka on pohjautunut kielisukulaisuuteen ja maiden välisiin yhteyksiin silloinkin, kun maat kuuluivat poliittisesti eri järjestelmiin.

Seuran henkilöjäsenet ja paikallisyhdistykset muodostavat laajan alueellisen ja eri elämänalat kattavan kontaktiverkoston.

Seuran toimintaa ja tavoitteita ohjaamaan on yhteisen kehitystyön tuloksena laadittu strategia Suomi-Unkari Seuran strategia 2012-2020 ja Suomi-Unkari Seuran strategia 2016-2025.

Suomi-Unkari Seura – Finn-Magyar Társaság ry:n säännöt

Seuran paikallisyhdistysten mallisäännöt

Suomi-Unkari Seuran tietosuojaseloste.

Suomi-Unkari Seura on saanut vuosittain toimintaansa avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

SUOMI-UNKARI SEURA LYHYESTI

Yleistä

 • Suomi-Unkari Seura on perustettu Aleksis Kiven päivänä 10.10.1950.
 • Seuran toiminnassa on ollut keskeisenä kulttuuriyhteyksien ja kielenopiskelun edistäminen, suomalais-unkarilaisten suhteiden luominen eri elämänaloilla ja kansalaistasolla yksittäisten ihmisten, perheiden sekä harrastus- ja ammattiryhmien välisten suorien kontaktien solmiminen.
 • Seuran toiminnan keskeisiä arvoja ovat avoimuus, suvaitsevaisuus, monialaisuus ja puoluepoliittinen riippumattomuus.

Yhteistyö

 • SUS:n koko maan kattava verkosto toimii kiinteässä yhteistyössä ystävyyskaupunkien ja ystävyys-seurakuntien verkoston, toiminnaltaan Unkariin suuntautuneiden yhteisöjen, oppilaitosten ja kulttuuri-, urheilu-, matkailu- ja kaupallisen alan yhteisöjen sekä Unkarin suurlähetystön, Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen, yliopistojen unkarin lehtoreiden, muiden unkarin opettajien ja Suomen unkarilaisten yhdistyksen kanssa.
 • SUS on aktiivinen toimija Suomen Budapestin-suurlähetystön, Finnagoran, suomen lehtoreiden, Unkari-Suomi Seuran, Unkarin suomalaisten yhdistyksen ym. kanssa sekä sukukansayhteistyössä.

Valtakunnalliset tapahtumat

 • SUS on ollut valtakunnallisten Koulujen Unkari-viikkojen pääjärjestäjä (vuodesta 1984 alkaen neljän vuoden välein)
 • SUS:n Sunnuntaikävelylle Unkariin -yleisötapahtuma on uudella tavalla tarjonnut monipuolista ohjelmaa ja tietoa Unkarista asiantuntijoille ja suurelle yleisölle (kuudesti vuosien 1993 ja 2010 välillä)

Suomi-tietous

 • SUS on tuottanut Suomi-tietoa Unkarin koulujen Suomi-viikoille (teemalehti, verkkomateriaali).
 • SUS:n ja sen paikallisten osastojen toiminta ollut esitellyt Unkari-Suomi Seuralle ja sen paikallisille yhdistyksille suomalaista kansalaisjärjestötoimintaa.
 • SUS:n päävastuulla olleet suomalais-unkarilaiset ystävyysviikot synnyttivät aikoinaan ystävyyskaupunkikokoukset ja paikallinen toiminta on esitellyt pohjoismaista demokratiaa unkarilaisille

Unkarin kielen ja kulttuurin – ’pienen kielen’ – opiskelun edistäminen

 • Jó napot -radiokurssi 1983 Yleisradiossa seuran aloitteesta
 • Unkarin kursseja seuran piirissä eri puolilla maata noin 30 paikkakunnalla
 • SUS:n koordinoima EU:n Sokrates/Lingua2-tuella toteutettu suomalais-unkarilais-virolainen Survival.hu-projekti tuotti unkarin oppimateriaalia (Unkaria helposti) harrastajaryhmille ja itseopiskeluun ja mm. yhdisti Suomessa toimivat unkarin kielen opettajat.
 • Magyar – Unkaria matkailijoille, Yleisradiossa (TV1 ja Teema 2006) seuran tekemä TV-ohjelma
 • SUS:n koordinoima EU:n Elinikäisen oppimisen / Grundtvig-ohjelman tukema suomalais-saksalais-unkarilais-virolainen Teach and learn Hungarian (Te-Le-Hu) – oppimiskumppanuushanke vapaan sivistystyön piirissä unkaria opettavien valmiuksien kehittämiseen. Ks. http://suomiunkarifi.niili.net/telehu/ 
 • SUS:n koordinoima EU:n Elinikäisen oppimisen / Grundtvig-ohjelman tukema italialais-saksalais-suomalais-unkarilais-virolainen Hungarobox – Survey of Hungarian online glossaries and vocabulary exercises – oppimiskumppanuushanke, jossa kartoittiin unkarin kielen verkkosanastoja ja sanastoharjoituksia ja tuotettiin tieto- ja viestintätekniikan kuusikielinen verkkosanasto ja harjoituspaketti. Ks. http://suomiunkarifi.niili.net/hungarobox/ ja www.hungarobox.eu

Seuran julkaisuja – useimmat alansa ensimmäisiä suomeksi ilmestyneitä

 • Ystävien Unkari -VHS-video nuorille (1992)
 • Unkari auki – Nuorten Unkari-opas (1990)
 • Makuja Unkarista -kirja (1997)
 • Pieni unkarilainen juhlakirja (2000)
 • Meidän Unkari. Suomi-Unkari Seura 1950 – 2000 (2000)
 • Unkaria helposti 1-2, unkarin alkeis- ja jatko-oppikirjat, äänite-CD ja opettajan kansiot (2001-2012)
 • Unkaria helposti taskukoossa (1998, 2005 ja 2010)
 • Unkarin kielioppia helposti (2019)
 • Magyar – Maa, ihmiset, kieli, DVD-ohjelma ja TV-ohjelma Unkarista (2005)
 • Unkari lyhyesti 1996, 2002, 2004; Tietopaketti, Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskuksen kanssa
 • Unkari tänään -seminaarin aineiston julkaisu (2006)

Suomi-Unkari-lehti

 • Suomi-Unkari-lehti: neljästi vuodessa ilmestyvä arvostettu kulttuurilehti ja tapahtumista tiedottaja (teemanumeroiden aiheita: koulujen Unkari-teema, luonto, talous ja kauppa, vähemmistöt, kansanperinne, Transsilvania, vuoden 1956 kansannousu)

Tietopalvelu

 • SUS:n informatiiviset verkkosivut www.suomiunkari.fi sekä toimiston yleinen Unkari-tietopalvelu

Maanlaajuinen toiminta – yhdistykset

 • Suomi-Unkari Seuran aktiivisten yhdistysten verkosto kattaa koko maan.
 • Suomi-Unkari Seuran yhdistykset toimivat seuraavilla paikkakunnilla vuoden 2020 lopussa:
  Etelä- ja Keski-Pohjanmaa (Seinäjoki), Heinävesi, Helsinki, Hyvinkää, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Järvenpää, Kaarina, Kajaani, Kemi, Keurusseutu, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lempäälä, Lohja, Loviisa, Mikkeli, Oulu, Porvoo, Riihimäki, Rovaniemi, Satakunta (Pori), Siilinjärvi, Sodankylä, Tampere, Tornio, Turku, Valkeakoski, Vantaa, Ylä-Savo (Iisalmi).

Hallinto

 • Seuran muodostavat itsenäiset paikallisyhdistykset, ja seuran ylin päättävä elin on edustajakokous.
 • Seuran hallitus vuonna 2021:

Puheenjohtaja

Irmeli Kniivilä, Tampere

Hallituksen jäsenet – henkilökohtainen varajäsen

Hannele Jalo, Kaarina – Jarkko Seppälä, Turku
Terttu Koivu, Porvoo – Oivi Joffel, Kotka – Terttu Koivu, Porvoo
Pekka Joutsenoja, Siilinjärvi – Irene Salomäki, Kajaani
Hanna Markkanen, Lahti – Ilkka Haapola, Lahti
Rauni Mäkisalo, Joensuu – Leena Vlasoff, Heinävesi
Heino Nyyssönen, Jyväskylä – Riitta Vanhanen, Keurusseutu
Kari Ojala, Mikkeli – Kaija Nousiainen, Kuopio
Kaisa Pietilä, vpj., Oulu – Matti Tynjälä, Oulu
Seija Puha, Vantaa – Kari Maunula, Etelä- ja Keski-Pohjanmaa
Olli Setälä, vpj., Riihimäki – Tuomas Laine-Frigren, Jyväskylä
Reijo Sulasalmi, Rovaniemi – Riikka Maijanen, Sodankylä
Irene Wichmann, Helsinki – Ildikó Koivuvuo, Helsinki

Varapuheenjohtajina toimivat vuonna 2021 Kaisa Pietilä ja Olli Setälä.

 • Seuran toimisto sijaitsee Helsingissä, Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskukselta vuokratussa tilassa Kaisaniemenkatu 10:ssä.

Päätapahtumia 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020

 • Unkaria kouluihin -projekti vuoden 2008 päähanke
 • 20 vuotta Unkarin järjestelmänmuutoksesta -seminaari vuonna 2009
 • Sunnuntaikävelylle Unkariin -yleisötapahtuma 10.10.2010 seuran 60-vuotisjuhlavuonna 2010
 • Seuran strategia hyväksyttiin keväällä 2012
 • Koulujen valtakunnallinen Unkari-teemaviikko syksyllä 2012
 • Mitä uutisten takana -seminaari keväällä 2013
 • Paikallisyhdistysten viestintäkoulutus syksyllä 2014
 • Seuran 65-vuotisjuhlinta syksyllä 2015
 • Koulujen valtakunnallinen Unkari-teemaviikko syksyllä 2016
 • Suomi 100 -juhlavuonna yhdistyksen perustoiminnan vahvistaminen 2017
 • Kotisivu-uudistus 2018
 • Unkarin paikka Euroopassa – arvot ja edut muutoksessa, seminaari 9.11.2018
 • Suomi-Unkari-lehden uudistus 2019
 • Seura täytti 70 vuotta 10.10.2020