Suomi-Unkari Seuran kultainen ansiomerkki Osmo Björkmanille

Lauantaina 22.10.2016 luovutettiin Järvenpään Suomi-Unkari Seuran varapuheenjohtajalle Osmo Björkmanille Suomi-Unkari Seuran myöntämän kultainen asiomerkki. Merkin luovuttivat yhdistyksen puheenjohtaja Heli Alaja ja hallituksen edustajat Osmo 80-vuotisjuhlissa Järvenpään asemalla. Merkki myönnetään henkilölle, joka on toiminnallaan lisännyt Suomen ja Unkarin välistä ystävyyttä niin paikallisesti kuin kansainvälisesti.

Osmo on toiminut Järvenpään Suomi-Unkari Seuran aktiivisena hallituksen jäsenenä vuodesta 1996 ja varapuheenjohtajana vuodesta 2000. Hän on toiminut Järvenpään kaupungin Vác-ystävyyskaupunkivastaavana ja eläkkeelle jäätyään jatkanut ystävyyskaupunkisuhteiden ylläpitämistä ja hoitamista toimimalla niin kaupungin virallisina ja epävirallisena edustajana Vác-yhteyksissä sekä toimimalla vastavierailujen järjestäjänä ja isäntänä kaupungin unkarilaisvieraille. Vácin kunniakansalaisuuden Vácin kaupunki on myöntänyt hänelle v 1999. Suomi-Unkari Seura ry:n hallituksen jäsenenä hän on toiminut vv 2010-11.

Osmo Björkman on omalla erittäin aktiivisella toiminnallaan ja monien unkarilaiskontaktiensa avulla tehnyt Unkaria ja Vácia tunnetuksi Järvenpäässä samoin kuin Suomea ja Järvenpäätä Vácissa, niin kaupungin ja Unkari-seuran edustajana, yksityishenkilönä kuin kuorovierailujen järjestäjänä.