Kajaanin Suomi-Unkari seuran toiminnasta

Seuran vuosikokous pidetään helmi-/maaliskuussa. Vuosikokouksessa päätetään alkavan vuoden toiminnasta ja seuran hallitus huolehtii toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta.

Seura toimii kajaanilaisten ja unkarilaisten yhdyssiteenä,  ylläpitää molempien maiden kansalaisten vuoro­vaikutusta toistensa kanssa ja tekee tunnetuksi unkarilaista kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä luo yhteyksiä Kajaanin seudulta Unkariin. Seura pitää erityisesti yhteyttä Kajaanin ystävyyskaupunkiin Nyíregyházaan. Ystävyyskaupunkisuhde on solmittu v. 1981.

Hallinto ja toiminta

Vuosikokouksessa valitaan seuran hallitus, joka hoitaa toimintaan liittyviä käytännön tehtäviä. Hallitus kokoontuu tarvittaessa noin viisi kertaa vuoden aikana. Tiedottaminen jäsenistölle tapahtuu sähköpostilla, jäsenkirjeillä, lehti-ilmoituksilla, seuran omilla kotisivuilla ja Facebookissa. Jäseniltä kerätään sähköpostiosoitteita, jotta tiedottamista voidaan tehdä enemmän sitä kautta.

Kotisivuja ja Facebookia täydennetään ja päivitetään ajankohtaisilla tapahtumilla ja muilla toimintaan liittyvillä tiedotteilla.

Osallistutaan Itä-Suomen yhdistysten neuvottelupäivään ja keskusseuran edustajakokoukseen keväällä sekä neuvottelupäivään syksyllä. Hallitus seuraa muiden paikallisyhdistysten ja keskusseuran toimintaa sekä osallistuu mahdollisuuksien mukaan yhteistyöhön.

Osallistutaan kajaanilaisten ystävyysseurojen mahdolliseen yhteiseen esittäytymis­tilaisuuteen.

Seuran taloustilannetta parannetaan myymällä käsityötuotteita, arpoja ja kirjoja erilaisissa tilaisuuksissa. Seura voi myydä myös osaamistaan Unkarista kiinnostuneille tahoille.

Tarvittaessa tehdään yhteistyötä seurakuntien, koulujen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa niiden Unkari-yhteyksien ja Unkarin tuntemuksen lisäämiseksi. Kajaanissa ja lähialueella asuviin unkarilaisiin pidetään yhteyttä ja heitä pyydetään mukaan seuran tapahtumiin.