Unkarin tasavallan presidentti on myöntänyt Ansioritarikunnan upseerin ristin Suomi-Unkari Seuran puheenjohtajalle, järjestöneuvos Jaakko Kuuselalle hänen pitkäjänteisestä ja ansiokasta työstään Unkarin ja Suomen välisen ystävyyden kehittämiseksi.

Jaakko Kuusela on toiminut valtakunnallisen, 60 vuotta syksyllä 2010 täyttäneen Suomi-Unkari Seuran puheenjohtajana yli 10 vuoden ajan ja sitä ennen yli 35 vuotta seuran hallituksen aktiivisena jäsenenä.

Jaakko Kuuselalla oli aktiivinen rooli 1970- ja 1980-luvuilla toimikunnassa, joka järjesti Suomen ja Unkarin ystävyysviikkoja, joiden puitteissa tuhannet suomalaiset ja unkarilaiset tutustuivat sukulaismaahan ja ystävyyskaupunkiinsa ja joka saattoi myös suomalaiset poliittiset puolueet säännölliseen kontaktiin unkarilaisten kanssa. Sittemmin järjestetyt ystävyyskaupunkikokoukset syntyivät näiden viikkojen pohjalta.

Kuusela on ollut aktiivisesti mukana myös sukukansayhteistyössä ollen mm. Suomi-Unkari Seuran edustajana suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressissa vuosina 2004 ja 2009. Hän on edistänyt myös Unkariin suuntautuvaa matkailua mm. järjestämällä Budapestin kevätfestivaalimatkoja ja Egerin kylpylämatkoja.

Jaakko Kuusela on toiminut useiden yhdistysten ja järjestöjen palveluksessa ja luottamustehtävissä. Tästä työstä Suomen tasavallan presidentti myönsi hänelle järjestöneuvoksen arvonimen vuonna 2003. Unkarin Isänmaallisen Kansanrintaman kansainvälisen toiminnan ansiomerkin hän sai 1987.

Ansiomerkki luovutettiin 15.3.2011 Jyväskylässä järjestetyssä Unkarin kansallispäivän juhlassa.