Neuvottelupäivän keskeisimmät aiheet ovat seuran kehittämishanke ja vuosien 2009-2010 suunnitelmat.

Lisää tietoa omasta yhdistyksestä ja seuran toimistosta.