Suomi-Unkari Seuran edustajakokous

lauantaina 8.5.2010 Helsingissä

Kevään edustajakokous on ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen kokous. Viime keväänä hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumäärä vähenee 30 hengestä 8-12 henkeen, joille valitaan kullekin henkilökohtainen varajäsen. Myös varapuheenjohtajien määrä laskee kahteen. Hallituksen jäsenet valitaan alueellisen edustavuuden periaatteella ja paikallisyhdistysten toivotaan pohtivan yhdessä alueen ehdokkaita.

Uudistuksella pyritään tehokkuuteen ja alueellisen yhteistyön vahvistamiseen.

Paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille lähetetään edustajakokousaineisto ja esitys uusien sääntöjen ja aluejaon soveltamisesta ja kokoukseen valmistautumisesta.  Paikallisyhdistykset voivat lähettää yhden virallisen kokousedustajan aina alkavaa sataa jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden.

Lisätietoja seuran toimistosta.