Ildikó Vecsernyés

Tässä artikkelissa tutustutaan kieleen ja kielioppiin liittyvään keskeiseen sanastoon unkariksi. Unkarin kieliopista voi lukea tietenkin myös suomeksi, esimerkiksi vastikään ilmestyneestä Unkarin kielioppia helposti -kirjastamme saa kattavan kuvan unkarin kieliopin keskeisistä ilmiöistä.

 

A magyar és a finn nyelv rokon nyelvek. Vannak közös eredetű szavaink, pl. hal – kala, szarv –sarvi, négy – neljä stb. Mindkét nyelv agglutináló, tehát a szavak végére tehetünk képzőket, jeleket és ragokat. Nagyon lényeges közös vonás a két nyelvben a magánhangzóharmónia is.

A szavak tanulásakor nem árt tudni egy szó szófaját. A fontosabb szófajok többek között a főnév (asztal ’pöytä’, szekrény ’kaappi’), a melléknév (kedves ’mukava’), az ige (ül ’istua’), a számnév (öt ’viisi’) vagy a határozószó (ott ’tuolla, siellä’). A szavak kaphatnak ragokat, jeleket és képzőket. A főnevekhez például helyragokat lehet tenni: asztalra ’pöydälle’, asztalon ’pöydällä’, asztalról ’pöydältä’. A többes szám jele a magyarban a -k, például autó ’auto’ – autók ‘autot, autoja’. A képzők egyik nagyon fontos feladata, hogy meg tudják változtatni a szó szófaját, pl. ’suola’ (főnév), sós ’suolainen’ (melléknév).

Az igék ragozásánál két fontos fogalmat kell tudni: vannak igeidők és igemódok. Igeidők a magyarban a jelen idő (pl. süt ’leipoa’ – sütök ’leivon’), a múlt idő (sütöttem ’leivoin/olen leiponut’) és a jövő idő (sütni fogok ’tulen leipomaan’). Nézzük az igemódokat! Kijelentő mód (a kijelent ’toteaa, ilmoittaa’ igéből) például a sütsz ’leivot’. Feltételes mód (a feltétel ’ehto’ szóból) a sütnél ’leipoisit’. Felszólító mód (a felszólít ’kehottaa’ szóból) a süss ’leivo’.

A nyelv fontos egységei a hangok, a szavak, a mondatok és a szöveg. A szavakat együtt szókincsnek hívjuk. Remélem, ezzel a cikkel sikerült bővíteni az olvasók szókincsét. Jó tanulást!

 

Szószedet Sanasto
rokon nyelv sukukieli
közös eredet yhteistä alkuperää oleva
pl. = például esim.
stb. = és a többi jne.
agglutináló agglutinoiva
tehát siis
vége valaminek jonkin loppu
tehetünk (<tesz) voidaan laittaa
képző johdin
jel tunnus
rag pääte
lényeges olennainen
közös vonás yhteinen piirre
magánhangzó-harmónia vokaalisointu, vokaaliharmonia
nem árt ei ole pahitteeksi
szófaj sanaluokka
többek között muun muassa
főnév substantiivi
melléknév adjektiivi
ige verbi
számnév lukusana, numeraali
határozószó adverbi
kaphatnak voivat saada
helyrag sijapääte
többes szám monikko
feladat tehtävä
megváltoztat muuttaa
ragozás taivutus
fogalom (fogalm-) käsite
igeidő tempus, verbin aikamuoto
idemód modus
jelen idő preesens, ”nykyaika”
múlt idő mennyt aika
jövő idő futuuri, ”tuleva aika”
nézzük (<néz) katsotaan
kijelentő mód indikatiivi
feltételes mód konditionaali
felszólító mód imperatiivi
egység yksikkö
hang äänne
mondat lause, virke
szöveg teksti
szókincs sanasto
remél toivoa
sikerül onnistua
bővít laajentaa
olvasó lukija

 

Teksti on ilmestynyt Suomi-Unkari-lehden numerossa 3-2019.