Sanna Manner

Unkarilainen koulujärjestelmä on kokenut suuren muutoksen. Vanha, sosialisminaikainen systeemi on purettu ja uutta on haettu tilalle.

Koulujen välillä on suuria tasoeroja ja koulusysteemeitäkin tuntuu olevan monia rinnakkaisia. Vanhojen kunnallisten koulujen rinnalle ovat tulleet erilaiset yksityiskoulut, vieraskieliset koulut ja uudestaan eri kirkkokuntien ylläpitämät koulut. Koulutarjonta vaihtelee tietysti suuresti maan eri osien välillä. Budapestissa ja muissa suuremmissa kaupungeissa vanhemmat voivat valita monesta, maalla on tarjolla vain yksi ainoa kyläkoulu. Olen tätä esittelyä varten haastatellut erilaisten koulujen opettajia.

Unkarilainen aloittaa opintiensä käytännössä kolmivuotiaana mennessään päiväkotiin (óvoda). Päiväkodissa on kunniainhimoinen opetussuunnitelma, joka keskittyy lasten matematiikan ja äidinkielentaitojen kehittämiseen. Ohjelmaan kuuluu päiväkodista riippuen myös kansantanssia, musiikkia, kädentaitoja ja vieraita kieliä. Kunnallinen päiväkoti on muuten ilmainen, mutta ruoasta vanhemmat joutuvat maksamaan ja he myös toimittavat päiväkotiin lapsen tarvitsemat saippuat, vessapaperin ja nenäliinat.

Kouluun (általános iskola) mennään sinä vuonna kun täytetään kuusi vuotta, jos syntymäpäivä on ennen elokuuta. Kouluilla on oma koulupiiri, mutta vanhemmat voivat melko vapaasti valita, mihin kouluun haluavat lapsensa panna.

Peruskoulun oppimäärä tuntuu melko rankalta. Aineiden oppisisällöt ovat laajoja ja opiskelutahti kova. Kouluissa ei ole oppilashuoltoryhmiä Suomen tapaan, erityisopetustakaan ei ole siinä määrin tapana antaa kuin Suomessa ja vastuu lapsen koulumenestyksestä on selkeästi vanhemmilla. Menestystä arvioidaan jatkuvasti. Opettaja antaa joka kuukausi arvosanan jokaisesta aineesta, kokeita on paljon. Koulumenestystä arvostetaan ja oppilaita kannustetaan kilpailemaan keskenään. Oppiainekilpailut kuuluvat asiaan ja ne ovat yksi kriteeri kouluja arvioitaessa.

Vanhemmat vastaavat koulunkäynnistä myös taloudellisesti. Varsinaisia lukukausimaksuja ei ole, mutta muuten kaikki koulussa maksaa. Vanhempien on ostettava kaikki koulutarvikkeet kirjoista pyyhekumeihin ja piirustuspapereihin ja varustettava lapsen mukaan saippuat ja vessapaperit. Myös ruoka on luonnollisesti maksullista. Suurperheet, joiksi unkarissa lasketaan kolmilapsiset perheet, saavat jonkin verran helpotusta ruoka- ja kirjamaksuihin.

Ensimmäisten valintakokeiden eteen lapsi voi tulla jo 4. luokalla, jos vanhemmat haluavat panna hänet ns. 8-vuotiseen lukioon. Toisen kerran lukioon menoa voi miettiä 6. luokalla, jolloin pyritään 6-vuotiseen lukioon. Peruskoulua voi käydä 8 vuotta ja sen jälkeen on vielä mahdollisuus mennä 4-vuotiseen lukioon, ammattilukioihin (szakközépiskola) tai ammattikouluun (szakmunkásképzés). Hyviin lukioihin pääsystä on kova kilpailu ja koulumenestys varmistetaan ottamalla eri aineista yksityistunteja iltaisin.

Jos lukion (gimnázium) ovet aukeavat, on unkarilaisella edessään muutaman vuoden ankara pänttäys. Lukiolainen tähtää paitsi ylioppilaskirjoituksiin myös yliopiston pääsykokeisiin ja pyrkii mahdollisimman pian koulun ohella suorittamaan ainakin yhden valtiollisen kielikokeen, koska niistä saa pisteitä yliopistoon pyrittäessä. Vanhemmat aukoilevat taas rahapussin nyörejä varmistaessaan lapselleen parhaat mahdolliset kielten, matematiikan ja äidinkielen yksityisopettajat. Ylioppilaskokeet ovat kaksiosaiset. Kirjalliset kokeet ovat keväällä, suulliset kesällä vain pari viikkoa ennen yliopiston pääsykokeita.

Unkarin yliopisto-opetus alkoi siirtyä yhteiseurooppalaiseen Bolognan malliin  vuonna 2005.

Paineet selvitä koulun kokeista ja yliopiston tenteistä hyvillä arvosanoilla ovat suuret ja valitettavasti siihen pyritään keinolla millä hyvänsä. Lunttaaminen koulussa ja yliopistossa on enemmän sääntö kuin poikkeus, eivätkä kiinnijäämisen seuraukset ole laisinkaan vakavia. Oppilaiden mielikuvitus on rajaton ja he näkevät kovasti vaivaa piipertäessään matematiikan kaavoja, historian vuosilukuja ja kieliopin sääntöjä käsiinsä, pyyhekumeihin, penaalin pohjaan ja minimaalisille lappusille, joita voi sitten lukea, kun vessahätä yllättää kesken kokeen.

Peruskoulun kahdeksannen luokan jälkeen voi siis mennä myös ns. ammattilukioihin, joista saa paitsi ylioppilastutkinnon, myös ammatin. Ammattilukioissa voi opiskella esim. terveydenhoitoalaa, matkailua, ravintola-alaa ja teknistä alaa. Ammattilukion jälkeen on vielä mahdollisuus jatkaa opintoja yliopistossa. Jos nuori haluaa valmistua käytännön ammattiin mahdollisimman pian, hän menee peruskoulun jälkeen kolmivuotiseen ammattikouluun. Unkarissa oppivelvollisuus loppuu nuoren täyttäessä 16 vuotta. Jos peruskoulu tulee käydyksi sitä ennen, eikä jatko-opiskeluhaluja ole, oppilas jatkaa peruskoulussa vielä kaksivuotisen linjan, jolla opiskellaan erilaisia käytännön aineita. Lukion suorittaminen on mahdollista iltalukioissa vielä aikuisena.

Artikkeli on ilmestynyt lokakuussa 2008 Suomi-Unkari-lehden numerossa 3-08.

Linkkejä:

Unkarilainen kouluportaali Sulinet: www.sulinet.hu
Lista unkarilaisista kouluista verkossa: www.altalanosiskola.lap.hu