Marketta Huitu ja Sari Lindqvist

Tonavan varren kansallispuistot

Unkarissa on kymmenen kansallispuistoa, jotka levittäytyvät yhteensä 17 5000 hehtaarin alalle. Näiden lisäksi Unkarissa on 35 maisemansuojelualuetta ja 145 luonnonsuojelualuetta. Kaksi Unkarin kansallispuistoista sijaitsee Tonavan varrella, jossa tulva-alueet, suot, kosteikot ja metsät tarjoavat suotuisat olosuhteet niin vesilinnuille, riistalle, kuin harvinaisille hyönteisille ja kasveillekin.  Tonavan varren luontoon pääsee tutustumaan vaikkapa jokiristeilyillä, pyöräillen ja junalla.

Szigetközin rauhaa. Kuva Unkarin matkailuvirasto MTÜ.

Szigetközi Tájvédelmi Körzet (Szigetközin maisemansuojelualue) Unkarin ja Slovakian rajalla on mosaiikkimainen kahdesta suuresta ja monesta pienemmästä palasta koostuva 9157 hehtaarin laajuinen metsäinen alue, josta erikoissuojeltua on 1325 hehtaaria. Alueella on runsaasti saarekkeita, vanhoja uomia ja hitaasti virtaavaa tai seisovaa vettä. Sekä kasvien että eläinten lajikirjo on runsas. Alueen läpi kulkee myös kansainvälinen Tonavan varren pyöräilyreitti. Maisemansuojelualueen uhkana on Slovakian puolella sijaitseva Gabćíkovon (Bősin) – Nagymárosin pato ja voimalaitos. Alun perin pato suunniteltiin säätelemään Tonavan varren tuhoisia tulvia ja tuottamaan sähköä Slovakialle ja Unkarille. Valitettavasti pato on vaikuttanut ennakoimattoman paljon alueen luontoon Unkarin puolella. Tonavan tulva-alueen luontoon pääsee tutustumaan myös Slovakian puoleisella luonnonsuojelualueella.

Duna-Ipoly Nemzeti Park (Tonavan-Ipolyin kansallispuisto) sijaitsee Budapestin pohjoispuolella ja ulottuu osin kaupunkiin asti. Kansallispuiston laajuus on 600 neliökilometriä, ja siinä yhdistyy kolme maisematyyppiä: Tonavan ja Ipoly-joen rannat, tasanko ja vuoret. Alueeseen kuuluu Tonavan saaria Esztergomin ja Budapestin välillä. Alueelle on leimaa-antavaa runsaslajinen kasvillisuus ja vuorialueella sijaitsevat luolat. Alueen opastuskeskus on Esztergomissa.

Duna-Dráva Nemzeti Park (Tonavan ja Drava-joen kansallispuisto) sijaitsee Unkarin lounaisosassa rajan tuntumassa ja se on maan eteläisin kansallispuisto.  Alueen pinta-ala on noin 480 neliökilometriä. Puisto on perustettu vuonna 1996, ja suunnitelmana oli perustaa se yhteistyönä Jugoslavian kanssa, mutta hanke kariutui. Slovenian ja Itävallan puolella Dravan varrelle on rakennettu lukuisia voimalaitoksia, mutta Unkarin rajojen sisäpuolella sen puhtaat vedet saavat virrata luonnontilassa. Kansallispuiston alueeseen kuuluu Gemencin metsä, joka on tunnettu runsaasta riistakannastaan. Se on laajin Unkarin tulva-alueen metsistä ja siellä elävien saksanhirvien sarvien sanotaan olevan maan komeimpia.  Metsässä on myös villisikoja. Alueeseen pääsee tutustumaan junalla, joka liikennöi ympäri vuoden ja siellä on mahdollisuus myös kalastukseen.

Ketjusilta ja Budan linna. Kuva Unkarin matkailuvirasto MTÜ.

Unescon maailmaperintökohteet

Tonavan varrella on myös kolme Unkarin yhdestätoista Unescon maailmanperintökohteesta: Budan linnavuori, Andrássy bulevardi ympäristöineen ja Tonavan rannat Budapestissa. Rantojen ainutkertaisuus koostuu monesta tekijästä; joelta avautuu näkymä korkealle, metsäiselle Budan puolelle ja sen barokkityyliselle linnalle ja keskiaikaisille linnoituksille sekä matalalle Art Noveau – ja kertaustyyliselle Pestille. Huolimatta kaupunginosien erilaisuudesta ja niitä erottavasta leveästä joesta ne muodostavat harmonisen kokonaisuuden, jonka sitoo yhteen Tonavaa ylittävät lukuisat sillat. Kaupunki on kaunis esimerkki ihmisen luoman urbaanin maailman ja luonnonolosuhteiden onnistuneesta vuoropuhelusta.

Juttu on ilmestynyt Suomi-Unkari-lehdessä 2-2018.

Tonava-sarjan muut artikkelit:

Tonava

Tonavan ekologiaa

Tonavan merkitys Unkarin talouselämälle

Tonava Unkarin kulttuurissa

Polkupyörällä Tonavan vartta Saksasta Mustallemerelle?

Tonavan sillat

Tonavan kalakeittokilpailu – Bajan ja Paksin kalakeitot

Tonava ja roomalaiset

 

Kaikki Unkarin kansallispuistot:

Unkarin kansallispuistot