Marketta Huitu

Leveä Tonava jakaa Unkarin kahteen osaan, läntiseen ja kukkulaiseen Dunántúliin ja itäiseen tasankoalueeseen Alföldiin.  Näitä kahta puoliskoa yhdistävät nykyisin lukuisat sillat, mutta entisinä aikoina liikenne hoidettiin venein tai joki ylitettiin lotjien päälle rakennettuja laivasiltoja pitkin.

Vuonna 1849 valmistunut Széchenyin ketjusilta. Kuva Unkarin matkailuvirasto MTÜ.

Tonavan yli alettiin rakentaa kiinteitä siltoja 1800-luvulla. Ensimmäisenä näistä valmistui vuonna 1849 Budaa ja Pestiä yhdistävä Széchenyin ketjusilta. Sen suunnitteli englantilaissyntyinen William Tierney Clark ja rakennustöitä johti skotlantilainen insinööri Adam Clark. Silta oli yksi aikansa pisimmistä ja sitä pidetään yhtenä reformikauden suurista saavutuksista. 1800-luvulla Budapestiin rakennettiin Széchenyin lisäksi Margit-  ja Szabadság-sillat, sekä kaksi rautatiesiltaa. Samalla vuosisadalla saivat siltansa myös Budapestin lähellä sijaitsevat Komárom, Esztergom ja Ráckeve.

1900-luvun alussa Tonavan ylittäminen helpottui maantie- ja rautatiesiltojen rakentamisen yleistyessä. Ensimmäinen Budapestistä etelään sijaitseva rautatiesilta oli vuonna 1908 valmistunut István Türrin silta Bajassa. Seuraavan kerran Budapestin eteläpuolelle saatiin silta vuonna 1930. Tämä Dunaföldváriin valmistunut József Beszédesin silta suunniteltiin alun perin pelkästään tieliikenteelle, mutta vuonna 1940 liikennöintitarpeen kasvaessa sillalla avattiin myös rataliikenne.

Tonavaan räjäytetty Ketjusilta vuonna 1945. Kuva István Takács vanh., Wikimedia Commons.

Toisen maailmansodan jälkeen suurin osa Unkarin silloista oli raunioina. Muun muassa Budapestin kaikki sillat oli tuhottu, eikä vahingoilta säästytty muuallakaan maassa.  Unkarin sodan jälkeisenä sosialistisena kautena rakentaminen keskittyikin vielä pitkään sodan vaurioiden korjaamiseen. Esimerkiksi tästä on vuonna 1903 käyttöön otettu Erzsébetin silta, joka jouduttiin korvaamaan kokonaan uudella. Nykyinen Erzsébet valmistui vuonna 1964.

Vuonna 1989 tapahtuneen järjestelmänmuutoksen jälkeen on maan tieolosuhteita ryhdytty voimakkaasti parantamaan. Uusia teitä ja siltoja on rakennettu ja suunnitteilla. Tonavakin on saanut osansa: Esztergomin Mária Valéria -silta on täysin uudistettu, Budapest on saanut kolme uutta siltaa ja Dunaújváros (aiempi Dunapentele) ja Szekszárd uudet maantiesillat.

Juttu on ilmestynyt Suomi-Unkari-lehdessä 2-2018.

Tonava-sarjan muut artikkelit:

Tonava

Tonava – luontoarvoja ja maailmanperintökohteita

Tonavan ekologiaa

Tonavan merkitys Unkarin talouselämälle

Tonava Unkarin kulttuurissa

Polkupyörällä Tonavan vartta Saksasta Mustallemerelle?

Tonavan kalakeittokilpailu – Bajan ja Paksin kalakeitot

Tonava ja roomalaiset