Miskolc – Koillis-Unkarin keskus

Tampereen ystävyyskaupunki Miskolc on 800 vuotta vanha asutuskeskus, jossa tänään on 175.000 asukasta. Pitkänä nauhana se ulottuu Unkarin Suuren tasangon, Alföldin koilliskärjestä kohti länttä ja Bükk-vuoriston keskusta. Asutuskeskus ja myöhempi kaupunki syntyi Sajó-joen ja sen sivujoen, Szinvan rannoille kahden kukkulavyöhykkeen välisen laakson pohjalle. Läheiset Szeletan ja Istalloskőn luolalöydöt sekä kaupungin keskustassa tehdyt kaivaukset osoittavat, että alueella on ollut asutuista jo ainakin 70.000 vuotta sitten.

Miskolc ei ollut ainoa asutuskeskus alueella. Diósgyőr oli toinen samaan laaksonpohjaan syntynyt vanha keskus, mutta rehevän, pyökkejä ja muita lehtipuita kasvavan Bükk-vuoriston laaksoissa oli kohti länttä mentäessä runsaasti asutusta, osin unkarilaisten, osin slovakkien asuttamia kyliä, kuten on vielä tänäänkin. Idylliset vuoristotiet vievät kohti länttä sellaisiin pieniin asutuskeskuksiin kuin Bükkszentkereszt ja Répáshuta, joita molempia ympäröi laajahko Bükk-vuoriston kansallispuisto ja jotka ovat talvisin paikallisia hiihto- ja laskettelukeskuksia. Huomaamattasi olet siirtynyt jo Mátra-vuoristoon ja lähestyt historiallista Egerin kaupunkia!

Miskolc on Borsod-Abaúj-Zemplénin läänin pääkaupunki, jonne pääsee vaivattomasti Budapestista junalla, M3-moottoritietä pitkin, Gödöllőn, Hatvanin, Gyöngyösin Füzesabonyin ja Mezőkövesdin kautta. Miskolcista tiet jatkuvat kohti pohjoista, Slovakiaan, suurimpana keskuksena siellä Košice, unk. Kassa tai kohti koillista ja itää, Ukrainaan ja Uzshorodin, unk. Ungvár, ja Mukacseven, unk. Munkács, kaupunkeihin.

Jälkiteollinen kaupunki. Miskolc on ollut elintarviketehtaineen sekä tekstiili-, kone- ja metallitehtaineen  teollisuuskaupunki, jolle savupiiput, noki ja ankeat tehdaskiinteistöt ovat antaneet leimansa. Tänään se on Tampereen tapaan jälkiteollinen tehdaskaupunki, joka menestyksekkäästi pyrkii pesemään kasvojaan. Kaupungin ripeä kasvu on johti jo 1970-luvulla uusien ohi- ja läpikulkuväylien suunnitteluun ja rakentamiseen, mikä mahdollisti historiallisen pääkadun eli Széchenyi-kadun säilyttämisen tärkeimmiltä osiltaan. Tänään Széchenyi-katu on valtaosaltaan restauroitu, kadun varrella ja lähikortteleissa on edelleenkin läänin ja kaupungin hallinnon sekä talous- ja kultturielämän tärkeimmät rakennukset ja symbolit. Kaupunkilaiset pitävät Széchenyitä edelleenkin pääkatunaan. Széchenyi on kävelykatu, jolla vain välttämätön huoltoajo on sallittu. Kaupunkilaiset voivat toki käyttää Széchenyillä kulkiessaan myös raitiovaunua; sillä kaupungin ainoan linja ulottuu kaupungin itäreunassa olevalta Tiszan rautatieasemalta Diósgyőriin saakka.– Matkailijoita varten on suunniteltu useita kävelyreittejä, joiden kohteena ovat kirkot, patsaat ja aukiot. Yhteistä niille on, että reitit kulkevat aina osan matkaa Széchenyitä pitkin; kävelykadulta on helppo poiketa naapurikortteleissa ja kauempanakin oleville aukioille ja muistomerkeille. Aivan viime vuosina jalankulkualueet ovat huomattavasti laajentuneet mm. Sankareiden aukion tuntumassa sekä Szinva-puron rantamilla.Avas. Miskolcilaisille tärkeä on keskustan eteläpuolinen Avas-kukkula, sillä kukkulaan kytkeytyy runsaasti kaupungin historiaa ja nykypäivää. Kukkulan pohjoisreunassa on Avasin reformoitu temppeli 1400-luvulta sekä vuosisatoja käytössä ollut hautausmaa, Etäämpänä kukkulan ylärinteessä olevat kadut ovat täynnä pehmeään kiviainekseen vuosistaojen kuluessa louhittuja viinikellareita, kukkulan toisella rinteellä nousee Avasin televisiotorni ja kerrostalokaupunginosa, joka rakennettiin sosialismin kasvuvuosien aikana silloisen rakennussuunnittelun ihanteiden mukaiseksi, kuten myös Selyemréti, Kilián ja Újdiósgyőr pitkine nauhakerrostaloineen.Mielenkiintoisia kohteita ovat kansatieteilijä Ottó Hermanin mukaan nimensä saanut museo, taidemuseot ja galleriat, metallurginen museo, yliopiston kirjaston museo vanhoine painotuotteineen ja monet muut kohteet, kuten uusimpien joukossa Rocklegendojen museo ja Avasin elämyspuisto ja museo.

Ylpeydenaiheita. Kaupunkilaisten ylpeys on Miskolc-Tapolcan puutarhakaupunki, jonka vetonaula, kalkkikiviluolastoon rakennettu – ja jatkuvasti laajeneva – luolakylpylä aloitti toimintansa vuonna 1959.Toinen kohde, joka turistin on ehdottomasti nähtävä ja koettava on Lillafüred hotelleineen (Palotaszálló), tippukiviluolineen ja vesiputouksineen sekä Miskolcista tulevine kapearaiteisine rautateineen. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä hotelli on tunnettu arkkitehtuuristaan sekä lasimaalauksistaan ja gastronomiastaan. Hotellin edustalla avautuu Hámor-järvi, joka on nuorten suosima kohde erityisesti siksi, että soutuveneitä voi vuokrata edullisesti. Järven takana on paikallinen kalankasvattamo, jonka omistaja pitää myös ulkoilmaravintolaa ja takaa näin myymiensä kala-aterioiden tuoreuden.

“Miskolc on avointen porttien kaupunki”, todetaan kaupunkistrategiassa. Avoimuus tarkoittaa sekä kaupunkilaisten että kaupungin suhtautumista vieraaseen. Toisen sloganin mukaan Miskolc on “tuhatkasvoinen kaupunki”, millä viitataan sekä taloudellisen toiminnan moninaisuuteen että kulttuurin diversiteettiin. Miskolc tarjoaa jokaiselle jotakin.

Kaupungin historiaa. Karpaattien kaaren ympäröimässä altaassa Miskolc oli ollut vuosisatoja etelä-pohjoissuunnassa kulkevan kauppareitin varrella, osin myös Länsi-Euroopan ja Venäjän väliset kauppatiet olivat kulkeneet Miskolcin kautta. Uuden ajan alussa kaupunki itse oli naapurikaupunki Egerin tapaan tunnettu viinikaupastaan ja myöhemmin karjamarkkinoistaan ja vähitellen 1700-luvulla myös manufaktuureistaan ja lopulta 1900-luvulla teollisuudestaan. Lähialueen kaivosten kivihiili korvasi energialähteenä aiemman puun, jota oli käyttänyt Unkarin vanhin rautatakomo Ómassassa jo 1770-luvulla ja maan vanhin, 1782 perustettu Diósgyőrin paperitehdas. Sosialistinen Unkari kehitti Miskolcista maan raskaan teollisuuden ja koneteollisuuden keskuksen, joka kahden viime vuosikymmenen aikana on menettänyt osin asemansa. Miskolcin yliopisto, joka perustettiin 1949, oli aluksi raskaan teollisuuden yliopisto, ja laski edeltäjäkseen 1735 perustetun Selmecbányan kaivostyön ja metallurgian akatemian. Tänä päivänä Miskolc haluaa olla kaupunki keskellä luontoa, uuden tekniikan ja osaamisen keskus, teknopolis, sekä koulu- ja yliopistokaupunki.Kaupungin kulttuurielämän juurista kertoo puolestaan se, että ensimmäinen kivinen ja pysyvä unkarinkielinen teatteri rakennettiin 1823 juuri Miskolciin.

Väkiluvun kehitys. 150 vuotta sitten Miskolcisas oli vajaa 30.000 asukasta, mutta 1800-luvun lopulla kaupunki kasvoi ripeästi 1880 asukkaita oli 34.000, vuonna 1900 62.000 ja vuonna 1920 jo 85.000. Sadantuhannen asukkaan raja ylittyi 2. maailmansodan aattona. Sodanjälkeinen kasvu on ollut osin alueliitosten takia niinikään ripeää: vuonna 1960 asukkaita oli 145.000, mutta 1945 kaupunkiin oli liitetty Diósgyőr ja Hejőcsaba ja vuonna 1956 Görömböly, Szirma ja Hámor, johon kuuluivat myös Lillafüred ja Ómassa.Vuonna 1980 ylittyi kahdensadantuhannen asukkaan raja, 2010 asukasluku on talouden taantuman ja muuttoliikkeen seurauksena pudonnut 175.000:een. Miskolc oli 1980-luvulla pääkaupungin jälkeen maan toiseksi suurin kaupunki, nyt (v. 2012) Debrecen ja Pécs ovat ehtineet sen edelle.