Yhdistys on ikkuna Unkariin

Tampereen Suomi-Unkari Seura ry:n tarkoituksena on suomalais-unkarilaisten kulttuurisuhteiden kehittäminen, Unkarin historian ja nykypäivän tuntemuksen levittäminen ja syventäminen sekä Suomen ja Unkarin kansalaisten ystävyyden lujittaminen ja yhteistoiminnan lisääminen kaikilla elämän aloilla. Vuonna 1951 perustettu yhdistys on lisäksi valtakunnallisen Suomi-Unkari Seura – Finn-Magyar Társaság ry:n jäsenyhdistys.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii yhdyssiteenä suomalaisten ja unkarilaisten välillä. Yhdistys järjestää esitelmätilaisuuksia, näyttelyitä, kulttuuritilaisuuksia ja muuta vastaavaa harrastustoimintaa. Yhdistys järjestää lisäksi jäsenilleen vierailuja ja matkoja Unkariin sekä tukee asiantuntemuksellaan taiteilijoiden ja eri alojen harrastajien ja asiantuntijoiden vaihtoa. Yhdistys harjoittaa myös julkaisu- ja tiedotustoimintaa, jonka tarkoituksena on molemmissa maissa lisätä toistensa olojen ja pyrkimysten tuntemusta.
Ohessa taustoittavaa lisätietoa keskinäisestä vuorovaikutuksesta.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä.

Tutustu yhdistyksen Unkarin uutiset -lehteen (pdf)

Perehdy yhdistyksen sääntöihin (pdf)

  • Yhdistyksen säännöt (hyväksytty osaston vuosikokouksessa 15.2.2012; seuran hallitus vahvistanut 21.3.2012)

Miskolc – Tampereen unkarilainen ystävyyskaupunki

Tampereen vanhin ystävyyskaupunkisuhde syntyi jo 2. maailmansodan aikana Ruotsin Norrköpingin kanssa. Norrköping auttoi mm. keräyksin sodan runtelemaa kaupunkia ja sen asukkaita. Myöhemmin tämä ”humanitäärinen erityissuhde” sai ystävyyskaupunki-sopimuksella virallisen vahvistuksen.

Norrköpingin jälkeen vuorossa olivat muut pohjoismaat (Tanskan Odense, Norjan Trondheim) ja molemmat Saksat (BRD:n Essen ja DDR:n Karl-Marx-Stadt) sekä Itävalta (Linz). Seuraavina olivat Ukrainan Kiova (ukr. Kиïв, ven. Киев)  ja Puolan Lodz (puol. Łódź). Tampereen kaupunki sai Koillis-Unkarin Miskolcin ystävyyskaupungikseen vasta vuonna 1963 Miskolcin aloitteesta.