Kansallisen yhteenkuuluvuuden päivä: 4.6.

Vaikka pian Unkariakin koetteleva Tonavan tulva oli uutisten pääaihe, seuraavana oli kuitenkin Trianon’n rauhansopimuksen solmimisen muistopäivän, 4. kesäkuuta, vietto. Päivän tunnukseksi oli valittu elválaszthattak, de szét nem választhatnak, meidät voitiin jakaa, mutta meitä ei voi erottaa toisistamme, tunnuksessa yhtyy historia ja nykypäivä. Ensisijaisesti Budapestissa pidetyistä juhlallisuuksista ensimmäisenä kerrottiin presidentinlinnassa, Sándorpalota, järjestetystä vastaanotosta. Videoleikkeessä presidentti Áder tervehtii kätellen kansallisuudeltaan unkarilaisia lukiolaisia, jotka olivat kotoisin rajantakaisilta alueilta: Őrvidék (Burgenland), Felvidék (Slovakia), Délvidék (läh. Serbian Vajdaság), Kárpátalja (Ukrainaan kuuluva alue, Закарпатська область) ja Erdély. Presidentti kiitti erityisesti nuorten opettajia ja vanhempia, joiden ansiota oli, että kasvava sukupolvi kykenee säilyttämään unkarilaisuutensa, segítik növekvő nemzedéket magyarnak maradni.

Újpestissa (Pest, IV. Kerület) istutettiin merkkipäivän nimikkotammi, jonka juurelle tuotiin multaa kaikilta rajantakaisilta unkarilaisalueilta. Kirjailija Frigyes Karinthyn nimeä kantavassa koulussa järjestettiin juhla, jossa esiintyivät myös transsilavialaisesta koulusta veraaksi saapuneet oppilaat. Koulu, jossa on käytössä kaksi opetuskieltä, järjestää rehtorinsa mukaan usein tällaisia tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on edistää yhteisen kulttuurin, yhteisen kielen ja yhteisen perinteiden esittelyä, ja säilyttää ne elävinä, közös kultúra, közös nyelv közös hagyományoknak bemutatása, hogy az elő legyen.

Budassa, Szentháromság térillä sijaitsee Magyarság háza, Unkarilaisuuden talo, jossa pidetyssä juhlassa puhui kansallisuuspolitiikasta vastaava valtiosihteeri Répás Zsuzsanna. Hänen mukaansa unkarilaisilla on yhä – 93 vuotta Trianonin jälkeenkin – syytä olla ylpeä itsestään, mutta unkarilaisten on uudelleen määriteltävä itsensä kansana ja kansakuntana, se, että olemme kestäneet nämä vuodet, on voima, joka uudistaa maatamme ja kansakuntaamme.

Parlamentin istuntosalissa järjestetyssä tilaisuudessa puhui varapuhemies Sándor Lezsák todeten, että 4.6. on kansallinen surupäivä, gyásznap, ja Trianon’n rauhansopimus Unkarin historian suurin tragedia. Parlamenttitalon kupolisalissa piti illalla juhlakonsertin Erdélyn Hargitan läänistä kotoisin oleva lasten orkesteri, Szentegyházi Gyermekfilharmónia, esittäen kansanlauluja ja muuta päivän teemaan liittyvää ohjelmistoa.

Etelä-Unkarissa Csongrádin läänin Ópustaszérissä vihittiin juhlaillisesti kansallinen historiallinen muistopuisto, nemzeti történeti emlékpark, vihkiäispuheen piti pääministerin kansliaa johtava valtiosihteeri János Lázár, jonka mukaan unkarilaiset haluavat sellaista eurooppaa, jota rajat eivät pirsto vaan, joka liittää meidät (so. unkarilaiset) yhteen.

Pécs-Vasasissa puhui varapääministeri Zsolt Semjen, joka puheessaan totesi, että kansakunnan ja sen identiteetin säilymiselle on todellisuuspohjaa. Mutta unkarilainen identiteetti ja unkarilaisuus voi säilyä vain yhtenäisenä kansakuntana. Tähän suuntaan toimii mm. kaksoiskansalaisuuspolitiikka, Unkarin ja naapurimaiden unkarilaisalueiden koululaisten vastavuoroiset vierailut sekä näiden alueiden autonomiapyrkimysten tukeminen.

Tokajssa paljastettiin Trianon’n rauhan muistomerkki, joka on kopio vuonna 1934 valmistuneesta, alkuperäinen hävitettiin sosialismin kaudella.

Myös puolueet antoivat päivään liittyviä lausuntoja tai järjestivät omia tilaisuuksia. Jobbik-puolueen puheenjohtaja Vona katsoi Recskissä, että Trianon ei merkinnyt vain suurta trageniaa vaan myös sitä, että unkarilaiset ovat tämän koettelemuksen kestäneet. MSZP:n käsityksen mukaan Trianon rauhan seurauksia ei voida palauttaa alkutilanteeseensa, mutta niitä voidaan käyttää hyväksi, siinä työkaluna voi toimia Euroopan integraatio. Együtt 2014 katsoi, että vuoden 2004 kansanäänestyksessä (jossa otettiin kantaa kaksoiskansalisuuteen) silloinen vasemmisto vastustaessaan kaksosikansalaisuutta petti naapurimaihin joutuneet unkarilaiset, csúfos modon elárulták a határon túlra űzött magyarokat. LMP juhlisti päivää julistamalla nuorisolle kilpailun, jossa on selvitettävä vuoden 1920 rauhansopimuksen vaikutuksia luonnon- ja ympäristönsuojelun näkökulmasta.Demokraattinen koaliitio kritisoi Yhteenkuuluvuuden päivän laulua, joka ei unkarilaisia yhdistä, sillä siinä roolissa on Unkarin hymni, Himnusz.