Vuoden 2022 parlamenttivaalien kampanjoinnissa oppositiopuolueet pyrkivät esiintymään yhtenäisinä ideologisista eroista huolimatta. Yhteisrintaman ulkopuolelle jättäytyivät huumoripuolueeksi luokiteltu ”Unkarin kaksihäntäinen koira” (Magyar Kétfarkú Kutya Párt, MKKP) sekä äärioikeistopuolue ”Meidän kotimaamme” (Mi Hazánk Mozgalom).

Kampanjoinnin aikana erityisesti MKKP:tä kohtaan esitettiin kritiikkiä, jossa sitä syytettiin opposition mahdollisuuksien heikentämisestä.  Huumoripuolueen motiiveja politiikassa mukana olemiseen kyseenalaistettiin ja puoluejohdon aiemmin harjoittama vitsaileva tapa vastata toimittajien kysymyksiin sai monet epäilemään kuinka tosissaan MKKP vaaleihin osallistui.

On arvioitu, että MKKP menetti vuoden 2022 vaaleissa kannattajiensa ääniä, koska monet heistä pitivät ensisijaisena päämääränä Fideszin kaatamista. Tämä johti Unkarin sekajärjestelmässä (ääniä annetaan sekä vaalialueiden ehdokkaille että puolueiden valtakunnallisille listoille) siihen, että MKKP:n tukijoiden äänet jakautuivat. Myös puolueen johtaja Gergely Kovács hyväksyi ajatuksen siitä, että äänestäjät antaisivat tukensa vaalialueilla opposition yhteisehdokkaalle, mutta tukisivat MKKP:tä listavaalissa. Lopputulos oli, että puolue sai 3,27% äänistä, mikä ei Unkarin parlamenttivaaleissa riitä äänikynnyksen ylittämiseen.

Kevään 2022 vaalimainoksissa MKKP nojasi vielä vahvasti huumoriin. He mm. suosittelivat terveydenhuollon ongelmiin ratkaisuksi sitä, että ulkomaille muuttavat lääkärit ottaisivat potilaat mukaansa. Maahanmuuttoa he pyrkisivät vähentämään raja-aidan sijaan Unkarin yli rakennettavalla ylikulkukäytävällä. (kuva: Anniina Hyttinen)

MKKP:n huumorin keinoin esittämä kritiikki on kohdistunut aiemmin Unkarin koko poliittiseen järjestelmään. Puolueen ”vakavampi” osallistuminen politiikkaan vie kuitenkin mahdollisuuden kritisoida järjestelmää ulkopuolelta käsin ja tekee pelkkään huumoriin tukeutumisen hankalaksi. Puolueen mediaesiintymisissä onkin viime vuoden vaalikampanjasta lähtien ollut nähtävissä selkeä muutos. Erityisesti Kovács on muuttanut kommunikaatiotaan vakavampaan suuntaan, vaikka huumori on edelleen vahvasti osa puolueen imagoa.

Unkaria hallitsevan Fidesz-puolueen poliittinen kommunikaatio nojaa vahvasti viholliskuvien luomiseen. MKKP:n harjoittama suoria vastakkainasetteluja välttävä ja ajatuksia herättävä huumori puolestaan toimii vahvana vastalääkkeenä pelon lietsonnalle. MKKP-puolue on kyennyt huumorin keinoin osoittamaan kerta toisensa jälkeen hallituksen muukalaisvihamielisen ja yksinkertaistavan viestinnän heikkoudet. Ehkä tunnetuin esimerkki tästä on ollut MKKP:n vuoden 2015 vastajulistekampanja, jossa parodioitiin hallituksen pakolaisvastaisia julisteita. Samaa logiikkaa on käytetty myös puolueen muussa toiminnassa.

Huumoria on huomattavasti helpompi käyttää vastustajan kritisoimiseen kuin omien poliittisten tavoitteiden edistämiseen. Niinpä Kaksihäntäinen koira on joutunut puolueen kasvaessa pohtimaan keinovalikoimaansa ja vakavoitumaan mm. esitellessään parannuksia julkisiin hankintoihin ja korruption kitkemiseen.

Puolueen uuden esitteen yhtenä sloganina onkin ”Olkoon kaikki paremmin! Mutta nyt ihan tosissaan” (Legyen minden jobb! De most komolyan). Tässä yhdistyy puolueen yksi tutuista iskulauseista pyrkimykseen ottaa asiat vakavammin. Toki sloganissa voi nähdä myös ripauksen ironiaa.

MKKP:n uusi slogan ”Olkoon kaikki paremmin! Mutta nyt ihan tosissaan” (MKKP:n esite)

MKKP:n suosio on kasvanut kannatusmittauksissa selvästi vuoden 2022 parlamenttivaalien lopputulokseen verrattuna. Esimerkiksi lokakuussa julkaistussa Mediánin mittauksessa sen kannatus oli koko äänestäjäkunnan keskuudessa 6% ja varmojen äänestäjien osalta 9%. Tämä osuus on lähes yhtä suuri kuin mittauksen suurimmilla oppositiopuolueilla Demokraattisella koalitiolla ja Meidän kotimaamme -puolueella, joiden molempien vastaavat luvut olivat 7% ja 10%. Tämä kertoo osaltaan sekä MKKP:n menestyksestä että vasemmisto-opposition ennätyksellisen heikosta asemasta vaalien jälkeen.

MKKP:n seuraava päätavoite on menestyä paikallisvaaleissa kesäkuussa 2024. Ne järjestetään nyt aiemmasta poiketen yhdessä europarlamenttivaalien kanssa. Puolueen kannattajakunnassa budapestilaiset ovat perinteisesti olleet yliedustettuina, minkä vuoksi sillä ei myöskään ole ollut edustajia muulla kuin Budapestissa. Viime vuosina MKKP onkin keskittynyt laajentamaan toimintaansa maakunnissa.

 

Anniina Hyttinen

Kirjoittaja on väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa ja mukana Poliittinen huumori demokratian valtakamppailuissa (POHU) -tutkimushankkeessa, jota rahoittaa Koneen säätiö.