Presidentti Pál Schmitt erosi 2.4.2012

Väitöskirjaplagiointi aiheutti presidnetin eron. Unkarissa nousi tammikuussa 2012 keskustelu nykyisen presidentti Pál Schmittin 1992 hyväksytyn väitöskirjan aitoudesta ja esitettiin väitteitä, joiden mukaan työ olisi plagiaatti, ts. lainausta muiden tutkijoiden teoksista. Budapestin lääketieteellinen Semmelweis -yliopisto asetti 5-jäsenisen selvitystyöryhmän, joka luovutti 1177-sivuisen selvityksensä27.3. 2012. Yliopiston hallitus käsitteli asiaa 29.3. ja päätti purkaa tohtorin tutkinnon myöntämistä koskevan päätöksen.

Plagiointiväitteitä tutkineen selvitystyöryhmän johtopäätös: Tohtorintutkinnon myöntämiseen johtanut prosessi –  menettelytapoja koskevin puutteinkin – vastasi muotoseikkojen osalta tuolloin vielä itsenäisesti toimineen Liikuntatieteellisen korkeakulun (Magyar Testnevelesi Főiskola) käytäntöjä. Opinnäytetyö perustuu poikkeuksellisen laajoihin lausetarkkoihin käännöksiin, mikä ei aikoinaan tullut esille, vaikka sen selvittämisen väittelijän opastamiseksikin olisi pitänyt olla tuona aikana väitöskirjan tarkastamisen olennainen osa. Liikuntatieteellinen korkeakoulu teki tieteellisen virheen, kun se saanut aikanaan selville tätä tekstin samankaltaisuutta ja niin työn tekijä sai heidät uskomaan, että hänen työnsä vastasi asetettuja vaatimuksia.

Erotessaan tehtävästään 2.4.2012 presidentti Schmitt ilmoitti Unkarin parlamentille, että hän ei katso syyllistyneensä plagiointiin ja että hän teki työnsä opiskelijana parhaan kykynsä sekä saamiensa ohjeiden mukaisesti. Kansakunnan yhtenäisyyden säilyttämiseksi hän on kuitenkin päättänyt erota. Virkaatekevänä presidenttinä toimii parlamentin puhemies László Kövér (Fidesz).