Alhainen inflaatio lisää ostovoimaa!

18.4. M1:n uutisissa kerrotaan, että Unkarin tilastokeskuksen, Központi Statisztikai Hivatal, mukaan inflaatio on kyetty pitämään kurissa. Edellisen vuoden tammi- ja helmikuuhun verrattuna inflaatio on kyetty pitämään alle 3 %:n. Vastaavana aikana palkat ovat kohonneeet 4 % eli kansalaisten reaaliansiot ovat nousseet ja ostovoima parantunut.

Hallituspuolueiden edustajien ja uutisten haastattelemien talousasiantuntijoiden käsityksen mukaan tämä on toisaalta tasaveron ja toisaalta kotitalouksien yleiskulujen (rezsi) – eli sähkön, kaasun ja kaukolämmön hintojen – leikkausten ansiota. Reaaliansioiden nousua, so. inflaation ylittäviä palkankorotuksia pidetään talouden ja kasvun moottorina ja hallituspuolueet uskovat, että maan bruttokansantuote lähtee jälleen loppuvuodesta kasvuun.

Uutisissa esiteään graafisesti, että keskimääräinen bruttopalkka helmikuussa 2012 oli 216350 Ft (josta netto 139817 Ft), vastaavasti helmikuun 2013 keskimääräinen bruttopalkka on 222354 Ft (netto 145643 Ft). Kun inflaatio oli vastaavana aikana 2,8 % saadan nettopalkoista lasketuksi reaaliansioiden nousuksi 1,2 %.

Parhaiten ansaitsevat uutisten mukaan pankkien ja vakuutuslaitosten työntekijät, joiden keskipalkka on 450000 Ft kuukaudessa, alin palkkaustaso 150000 FT kuukaudessa on hotelli- ja ravintola-alalla.

Pääministeri Orbán totesikin toiveikkaasti vihkiessään Szolnokissa käyttöön saksalaisen Stadler Railcsoport –yrityksen 4 mrd.n forintin investoinnit vaatineen laajennuksen: aki dolgozik talpon marad, aki termel, talpon marad. Jaloillaan pysyvät ne, jotka tekevät työtä ja tuottavat. Hänen mukaansa ”se, että täällä (so. Szolnokissa) ja muualla maassa olemme voineet avata uusia tuotantolaistoksia, tarkoittaa sitä, että 2,5 vuoden hyvin vaikean valtionvelkaa vastaan käydyn taistelun tuloksena olemme siirtymässä jälleen kasvu-uralle”. – Satdler ei ole aivan pieni toimija, sillä sen henkilöstö Unkarissa ylittää pian 500 ja yritys, jolla on n. 500 alihankkijaa, on investoinut Unkariin kaikkiaan 13 mrd. forinttia.

MSZP:n talouspoliittiset asiantuntijat totesivat, että toistaiseksi hallituksen politiikka on tuonut tulosten sijaan lähinnä leikkauksia,ja että tulokset kaiken kaikkiaan ovat vaatimattomampia kuin edellisillä hallituksilla. Fidesz lausunnossaan kiistää tämän ja pitää lerikkauksia nimenomaan vasemmistohallituksille tyypillisinä toimenpiteinä.

Myös Unkarin Valtionkon ttori, Magyar Államkincstár, nousee uutisissa esille. Uutta valtionobligaatiota on merkitty hyvin. Tuore valtiovarainministeri Mihaly Varga kiittelee kansalaisia, jotka hänen mukaansa luottavat Unkarin valtioon ja hankkivat valtion liikkeelle laskemia arvopapereita. Kun kansalaisten hallussa maaliskuussa 2012 oli valtion arvopapereita 240 mrd:n forintin arvosta, on sijoitusten määrä maaliskussa 2013 yhteensä 1177 mrd forinttia.

Osittain talousuutinen on sekin, että edellinen pääministeri Gordon Bajnai – ja Yhdessä 2014 -ryhmittymä – eivät suostu allekirjoittamaan kansalaisadressia, jolla tuetaan hallituksen toimenpiteitä kotitalouksien menojen tai yleiskulujen (rezsi) leikkaamiseksi. Fideszin nuorisojärjestö Fidelis oli päiväkausia pyrkinyt saamaan opposition pääministeriehdokkaan määrittelemään kantansa po. kysymykseen ja sai vastauksen, jota voitiin hyödyntää myös poliittisesti, niinkuin ehkä oli toivottukin.

Hallitus osti helmikuussa takaisin edellisen hallituksen myymän saksalaisomistukseen myymän energiayhtiön. – Energian (sähkön, kaasun ja kaukolämmön) hinta ja jakeluyhtiöiden kohtuuttomina pidettyjen voittojen suitsiminen on ollut hallituksen agendalla joulukuusta lähtien (ns. rezsicsökkentés). Kuluttajan maksamien hintojen kohtuullistaminen on ollut myös poliittisesti houkuttelevaa, kun kohteena ovat olleet lähinnä ulkomaalaisomisteiset yhtiöt. Bajnain kanta antoi mahdollisuuden Fideszille. Puolueen tiedottamisesta vastaava, kommunikációs igazgató, Máté Kocsis totesikin, että Bajnai haluaa jatkaa aiemman hallituksensa politiikkaa, sillä kahden sosialistisen hallituksen aikana rezsi-kustannuksia nostettiin 15 kertaa; tämän seurauksena kaasun hinta nousi kolminkertaiseksi ja sähkön hinta kaksinkertaiseksi!