Ydinvoimalan laajennuksen rahoitus

Maanantaina 23.6. oli Unkarin parlamentin tai valtiopäivien ylimääräinen istunto. Esityslistalla oli vain yksi asia: Paksin ydinvoimalan uudistamis- ja laajennushankkeen rahoitus. Neuvottelut hankkeesta oli käyty ilman julkista keskustelua Venäjän viranomaisten ja Rosatomin kanssa, mikä heratti tuolloin oppositiossa kritiikkiä. Unkarin TV:n uutiset toisti sunnuntaina 22.6. tuolloin julkisuudessa esitettyjä näkökohtia, jotka puolustivat yhteistyötä Venäjän kanssa.

Tiistaina 24.6. aamun uutiset toistaa aiemmat tiedot:

  • ydinvoimalan ajanmukaistamisen ja uusiedn yksiköiden rakentamisen kokonaiskustannukset tulevat olemaan 3000 mrd. forinttia eli 10 mrd. euroa,
  • Venäjä on luvannut lainoittaa rakennusprojektin nykyisiä markkinakorkoja edullisemmin ehdoin
  • alustavien suunnitelmien mukaan 5. yksikkö, blokk, valmistuisi 2024 ja 6. yksikkö 1,5 vuotta myöhemmin.Unkarilaiset yritykset tekevät 40 % laajennustöistä
  • projekti tuo 10000 uutta työpaikkaa sekä veroina valtion kassaan 300 mrd. forinttia

Julkisuudessa on toistettu, että Paksin ydinvoimala on nyt ja myös laajennustyön päätyttyä unkarilaizsomistuksessa. Ydinvoimalan omistaa Unkarin valtio, jolloin myös sähkön hinnasta päättäisi ”valtio” eli [kulloinenkin] hallitus.

Parlamentin istunnossa hallituksen esitys – asian esitteli parlamentille valtiovarainministeri Varga – hyväksyttiin äänin 110–29, tyhjää äänesti 19. MSZP vastusti esitystä, sillä sen mielestä hankkeen ja sen kustannusvaikutusten arviointi oli puutteellinen. Együtt–PM ei halunnut tukea hanketta, jonka toisi jokaisen unkarilaisen kontolle 700000 forintin velkataakan. LMP esitti, että presidentti ei vahvistaisi päätöstä. Jobbik-puolue kannatti ydinvoimalan uudistamista ja laajentamista, mutta ei tukenut rahoitussuunnitelmaa ja äänesti siksi tyhjää.

Uutisissa aamulla 24.6. valtiovarainministeriön valtiosihteeri András Tállai toisti vielä kerran aiemmin julkisuuteen tuotuja näkökohtia korostaen, että ydinvoimala säilyy Unkarin valtion omistuksessa ja että valtio vastaisuudessakin pystyy määräämään ydinvoimalan tuottaman sähkön hinnan.