MSZP sai uuden johdon

Parlamenttivaaleissa huhtikuussa ja EU-vaaleissa toukokuussa kärsimiensä ”rökäletappioiden” jälkeen suurimman vasemmisto-oppositiopuolueen, MSZP:n [Magyar Szoszialista Párt eli Unkarin sosialistinen puolue] koko puoluejohto erosi. Puolue piti viime viikonloppuna ylimääräisen puoluekokouksen eli tisztújító kongresszus, jossa lauantaina 19.7. valittiin uusi puoluejohto. – Muutkin puolueet ovat kevään kuluessa uusineet puoluejohtoaan vastaavissa ylimpien toimihenkilöiden vaihtoon keskittyneissä, tisztújjító, kokouksissa. – Vaalien jälkeen vasemmistopuolueiden keskinäinen ”pyykinpesu” on saanut mm. M1:n uutisissa runsaasti tilaa.

[Erityisesti on seurattu Miskolcissa tapahtunutta vasemmistopuolueiden (MSZP, DK, Együtt–PM) paikallisen johdon yhteisen pormestariehdokkaan nimeämisestä syntynyttä kalabaliikkia. ”Yhteinen” – joskin oman ilmoituksensa mukaan ”riippumaton” – ehdokas Pásztor Albert leimattiin rasistiksi vuona 2009 antamansa varomattoman, poliittisesti epäkorrektin ja nyttemmin M1:n uutisissa usein siteeratun lausuntonsa vuoksi.  Uutisissa on useaan kertaan lainattu mm. nykyisen DK:n puheenjohtaja Gyurcsányn tuolloista hyvin tuomitsevaa lausuntoa sekä nykyisten vasemmistopuolueiden puheenjohtajien kilvan antamia lausuntoja, jotka ovat vastakkaisia paikallisten puoluejohtajien ratkaisulle. Uutisankkurien kiinnostuksen ja ”grillauksen” kohteena on, miten puolueiden valtakunnalliset johtajat (ja liberaali sekä poliittisesti hyperkorrekti Budapest) sovittavat yhteen paikallispoliittiset intressinsä ja eri aikoina antamansa lausunnot.]

Ainoana ehdokkaana MSZP:n uudeksi puoluejohtajaksi oli Tobiás József, vasemmistonuorten organisaatioissa kunnostautunut poliitikko, vuodesta 1998 parlamentin jäsen, 2002–2004 puolueen johtaja, pártigazgató,ja 2008–2010 parlamenttiryhmän puheenjohtaja, frakcióvezető, joka on vuosia toiminut monissa puolueen ylimmissä luottamustehtävissä.

Tobiás oli ainoa ehdokas uudeksi pupluiejojhtajaksi ja sai vaalissa 263 ääntä eli 92 % kokousedustajista anoti hänelle tukensa. Gőgös Zoltán valittiin varapuheenjohtajaksi 266 äänellä. Botka Lajos sai ”puoluevaltuuston”, országos választmány, puheenjohtajuuden. Kolmihenkisen varapuheenjohtajiston – Tobiásin ja Gőgösin tueksi – muodostavat Lukács Zoltán, joka on lisäksi parlamenttiryhmän varapuheenjohtaja, Márton Róland, Székesfehérvárin ”piirin” puheenjohtaja ja Újhelyi István, joka on lisäksi EU-parlamentin jäsen. Kaikkiaan ”puoluehallitukseen”, országos elnökség, kuuluu 11–15 jäsentä.. Varapuheenjohtajistoon olivat ehdolla myös Tóth Csaba, MSZP Zuglón ”osaston” puheenjohtaja Kovács László, Unkarin aiempi edustaja Eu-komissiossa. Aiemmin varapuheenjohtajisto oli ollut kaksimiehinen ( Horváth Csaba ja Gúr Nándor, joista kumpikaan ei ollut enää ehdolla.

Vastavalittu puoluejohtaja ilmoitti, että puolue tulee toimimaan maan voimistamiseksi ja panotti erityisesti [kansalais]vapauksia, solidaarisuutta ja taistelua köyhyhyttä vastaan, szegénység visszaszorítására. Hänen mukaansa puolue oppositioasemassaankin toimii maan kehittämiseksi. Jo omalla esimerkilläänkin MSZP toimii vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden arvojen puolesta. Tobiásin mukaan hän sai mandaatin voimakkaan vasemistopuolueen – mutta ei mitään sateenkaarikolaliition – luomiseen. Tuuliviiripolitiikka on tuhoisaa, totesi uusi puoluejohtaja julkisuudelle ja lupasi, ettei hänen johdollaan tarjoilla kansalaisille yllättäviä käänteitä eikä ”ideaparaateja. MSZP:n tavoitteena oli luodea voimakas Unkari, näin oli ollut aiemminkin, ja tulevaisuudessakin puolue tulee työskentelemään tuon tavoitteen hyväksi.


Tobiás ilmoitti, että tällä hetkellä puolueen tavoitteena oli palauttaa se kansalaisten turvallinen elämä, se kansalaisten tasa-arvolle perustuva demokraattinen järjestelmä ja ne oikeusvaltion periaatteet, jotka edellisten neljän vuoden aikana ovat pitkälle kadonneet. Puolue haluaisi rakentaa sellaisen maan, jossa jok’ikinen kansalainen voisi toimia kanssaihmistensä kanssa ihmisarvonsa tuntien ja yhtäläisin oikeuksin. Fideszin valtakauden jälkeen MSZP:n luoma tasa-arvo oikeuden edessä voi tuntua uudelta. Uuden puoluejohtajan mukaan oikeusvaltion periaatteita ei voida turvata ellei ensiksi turvata kansalaisten elämisen mahdollisuuksia. Jokaisella on oikeus sosiaaliseen turvallisuuteen. Sosialististit haluavat tasa-arvoa siksi, että he haluavat vahvan Unkarin. Puoluejohtaja ehdottikin kansalaisille uutta yhteiskunnallista sopimusta määrittelemiensä tavoitteiden swaavuttamiseksi. Hänen mukaansa tällainen sopimus perustuu yhdenvertaisuuden periaatteelle, johon kuuluu vapaus, isänmaanrakkaus ja solidaarisuus, ja tällä tavoin se voi edesauttaa maan hyvinvoinnin kasvua ja köyhyyden hävittämistä. Tobiás lisäsi, että sopimuksen sisällön yksityiskohtaiseen muotoilemiseen kansalaiset voivat itse ottaa osaa.

MSZP:n uusi puheenjohtaja viittasi linjapuheessaan myös paavi Fransiskukseen, joka – hänen mukaansa – yhdenmukaisesti sosialistisen puolueen kanssa rohkeasti ja avoimesti on käynyt taisteluun köyhyyttä, solidaarisuudenpuutetta ja eriarvoisuutta vastaan. – Oppositiopoliitikkona hän palasi myös hallituspuolue Fidesziin, joka hänen mukaansa piti puolueen valta-asemaa ja voimistamista ensisijaisena, mutta maa saisi pysyä heikkona, sillä sellaisena sitä olisi helppo hallita”. Puheenjohtaja puhui myös siitä, että sosialistit tekisivät politiikkaansa maltilla ja arvokkaasti ja haluavat antaa valitsijoilleen takaisin ”patrioottisen uskonsa”. Hänen mukaansa tällainen suhtautuminen antoi heille sosialisteille paikkansa kansakunnan piirissä. Hän lisäsi, että ”kansakunta ei synny tupakkakauppojen seinään ripusteltujen mainoskylttien avulla vaan siitä, että yhteisen maata rakentavan työmme kautta meistä tulee omanarvontuntoinen eurooppalainen kansa”. Tobiás korosti myös sitä, että vahvan Unkarin luomiseksi oli rakennettava yhdenvertaisuuden periaatteelle rakentuva laaja-alainen demokratia. Se tulee olemaan meidän työmme, eikä se olier vähäpätöinen [työ], hän sanoi runoilija nJózsef Attilaa siteeraten.