Unkari – testi EU:lle?

Lauantaina 2.8. M1:n uutisten sisä- ja ulkopoliittisesti ”kuumin” aihe oli The New Yor Timesissa 1.8. julkaistu toimituksen Unkaria käsittelevä artikkeli  A Test for the European Union. Artikkeli tuli ajankohtaiseksi erityisesti pääministeri Orbánin Erdélyn Tusnádfürdőssä pitämän puheen ja eräiden hallituksen aiempien toimenpiteiden seurauksena. Uutisissa artikkelia arvioitiin kansainvälisten suhteiden näkökulmasta, mutta ennen kaikkea artikkelin julkaisemista selittäviksi tekijöiksi nähtiin ne Unkarin hallituksen toimenpiteet, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet Unkarissa toimivien kansainvälisten yritysten, multik, kannattavuuteen leikkaamalla niiden voittoja kovennetulla verotuksella. Viimeisimpänä tässä strategiassa nähtiin mainosvero ja sen suurimpana maksajana RTL-mediatalo, joka on osa kansainvälista media-alalla toimivaa RTL-konsernia. Analyytikot näkivät myös muita syitä kuten energianhintojen säännöstely, pankkivero ja valuuttavelallisten pelastamistoimet, jotka lainsäädäntöteitse tulevat pakottamaan pankit maksamaan velallisilleen arviolta noin 200 mrd. forinttia. Pääministeri Orbán on jo aiemmin eri toimenpiteiden yhteyksissä esittänytkin, että Unkarin hallituksen päätökset tulevat herättämään vastalauseita, joiden taustalla ovat kansainvälisten yritysten intressit.

Eräs analyytikoista kysyikin retorisesti: miksi amerikkalainen lehti julkaisee Euroopan painoksessaan tällaisen artikkelin ja vastasi, että kysymyksessä on samanlainen talous- tai finanssipoliittinen painostusyritys, joita on koettu aiemminkin. Artikkelissa ehdotetaan, että Euroopan Unioni käynnistäisi Unkaria vastaan pakotetoimenpiteet, kuten Unkarin sulkeminen EU:n parlamentin päätöksenteosta ja erityisesti Unkarille vuosille 2014–2020 allokoitujen infrasturuktuurin kehittämismäärärahojen (yhteensä 20,9 mrd. euroa) jäädyttäminen.

Uutisankkurin mukaan taustalla onkin sellaisia kansainvälisiä talous- ja finanssipiirejä, jotka ovat menettämässä suuren osan ennakoiduista voitoistaan veroina Unkarin valtiolle. Pääministeri Orbán totesi mainosveron säätämisen yhteydessä, että jokaisen on kannettava osuutensa yhteisestä veropohjasta, köztehérviselésből mindnekinenk kell vennie a részét. Aikaisemmin mm. energiahintojen säännöstelyn tai alentamisen yhteydessä puhuttiin Unkarissa toimivien kansainvälisten energiayhtiöiden ylisuurista voitoista, extra profit.

Uutiset muistuttivat, että RTL oli tilinäätöksiensä mukaan tuottanut vuosina 2011 ja 2012 voittoa yhteensä 9 mrd. forinttia, mutta samanaikaisesti se oli kaksanut yhteisöveroa vain 5,2 milj. forinttia. Uutisankkurien mukaan mm. pääministerin perhe-elämän [viitaus koski pääministerin isän liiketoimia] käsittely RTL-kanavan uutislähetyksissä oli ilmeinen kostotoimenpide. – M1:n uutisten viittaus RTL-mediataloon oli sikäli perusteltu, että New York Times mainitsi sen nimeltä esimerkkinä hallituksen toimien kohteeksi joutuneista yrityksistä.

Yhdysvaltalainen verkkolehti Newsweek käsitteli (30.7.) myös pääministeri Orbánin puhetta 27.7. ja opposition reaktioita, mutta lehden Budapestin kirjeenvaihtaja totesi, että puheessa oli kovin vähän sellaista, mitä Orban ei olisi jo sanonut jo aikaisemmin.– Artikkeli oli otsikoitu varsin raflaavasti ”Unkarin Mussolini” uhoaa tekevänsä EU-maasta ei-liberaalin valtion.