Byrokratiatalkoot

Myös Unkari pyrkii byrokratiaviidakon keventämiseen ja normitalkoisiin. – 18.5. kerrottiin M1:n uutisisssa, että hallitus viimeistelee yli tuhatkohtaista lakiehdotusta hallinnon ja säädösviidakon keventämiseksi. Palvelujärjestelmä muuttui valtionhallinnon keskitettyjen alueellisten virastojen so. kihlakuntien, járások, perustamisen myötä, samoin hallinnon alueellisten palvelupisteiden, kormányablakok, perustamisen myötä. Tavoitteena on vähentää 10 mrd. forintilla julkishallinnon päätösten ja lupien, eljárás, tariffien mukaisia maksuja. Tämän saavuttamiseksi esim. – paikallisvirastojen ja -kamarien ehdotuksen mukaisesti – tultaisiin merkittävästi yksinkertaistamaan rakentamiseen liittyvää lupamenettelyä sekä vanhuuseläkkeen määräytymiseen liittyvää menettelyä.

Julkinen hallinto on ollut uudistuksen kohteena jo vuosia. Hallinnon organisaatio on muuttunut, syntyivät keskitetyt alueelliset virastot ja palvelupisteet; integroidut palvelut kehittyvät jatkuvasti, tänään jo 338 eri asiaa voidaan hoitaa yhdessä pavelupisteessä. Muutosten eräs keskeinen lähtökohta on byrokratian vähentäminen. On myös liian pitkälle säänneltyjä hallintomenettelyjä, jotka ärsyttävät ja turhauttavat sekä kansalaisia että virkamiehiä, tällaisia menettelyjä tullaan yksinkertaistamaan. Yhteensä 1107-kohtainen lakiesitys pyrkii juuri tällaisten menettelyjen muuttamiseen. Näin kertoi M1:n ajankohtaiskanavalla valtiosihteeri Zoltán Kovács, joka on vastuussa pääministerin kansliassa, miniszterelnökség, aluehallinnon kehittämisestä. Muutosesityksistä kolmanneksen eri ministeriöt ovat jo hyväksyneet.

Kovács muistutti myös siitä, että tarpeettoman byrokratian säädösten yksin-kertaistamiseksi hyvänä esimerkkinä on toipilaskautta, rehabilitáció, koskevien säädösten yksinkertaistaminen, millä on voitu vähentää 25 prosentilla päätöstä odottavien määrää.

Valtiosihteerin mukaan tarvitaan myös sähköisten palvelujen, elektronikus ügyintézés, kehittämistä. Siksi toimii täyttä päätä kokeilu, zajlik a próbaüzem, jonka piirissä on 40 erilaista, lähinnä yrittäjiä koskevaa virallista menettelyä. Sähköinen e-[henkilö]kortti, e-kartya, on luotu samaan tarkoitukseen. Sitä on anottava henkilökohtaisesti, mutta se korvaa myös monia asiakirjoja. Päämääränä on sähköisen asioinnin laajentaminen, sekä se, että jos kansalaisen on tavattava valtion kanssa, sen [asioinnin] voi tehdä henkilökohtaisesti yhdessä paikassa.