Energiapihejä jääkaappeja ja pakastimia

Kodin lämpö -ohjelma jatkuu. Heinäkuun alusta jatkuu uusien jääkaappien ja pakastimien hankintatuen porrastettu haku. Näin ilmoitti VM:n [NGM] kehittämis- ja ilmastopolitiikasta vastaava valtiosihteeri Zsolt Szabó kesäkuun lopulla. Ennakktietoja Otthon melege -ohjelman jatkumisesta oli saatu jo toukokuussa. Tarkoitukseen – eli lapsiperheiden ja eläkeläisten vanhojen ja runsaasti energiaa kuluttavien jääkaappien ja pakastimien vaihtamiseen uusiin ja energiatehokkaisiin – on varattu 500 miljoonaa forinttia. Ohjelmasta hakija voi saada uuden laitteen hankkimista varten osarahoituksen. Tuen määrä riippuu uuden laitteen energiatehokuudesta. Käytännössä uuden ja energiatehokkaan laitteen hankintatuki voi nousta energiatehokkuudesta riippuen aina 50 prosenttiin laitteen hinnasta eli max. 45000 forinttiin (eli noin 150 euroon).

Haku on porrastettu aiemmin sovelletun käytännön mukaisesti alueellisesti, ensimmäisinä pääsevät hakemaan 4.7. alkaen Alföldin pohjoisten läänien asukkaat. Etusijalla ovat suurperheet ja eläkeläiset. Jokaisella alueella ensisijaisia tuen saajia ovat juuri nällaisen taustan omaavat hakijaryhmät. Näillä ryhmillä on mahdollisuus vaihtaa vanhentuneet laitteensa uusiin. Ministeriön tavoitteena on auttaa hakijoita hankkimaan energiatehokkaita laitteita, joiden käyttökustannukset ovat myös nykyisiä alhaisemmat ja jotka näin vähentävät myös perheiden sähkölaskua.

Ministeriö on jakanut määrärahan eri alueille niiden väkiluvun mukaisessa suhteessa. Valtiosihteerin mukaan ministeriön asiakasportaalista löytyvän sähköisen hakemuksen täyttäminen on yksinkertaista ja helppoa. Zsolt Szabó arvioi, että ohjelman jatko tulee olemaan yhtä suosittu kuin ohjelman aiempi vaihekin, jolloin tukea maksettiin 25000 jääkaapin ja pakastimen vaihtamiseen.

Jokainen kotitalous voi jättää yhden hakemuksen. Hakemusten käsittelyn jälkeen ohjelman tuen piiriin valitut saavat kirjallisen päätöksen. Asiakirja on esitettävä liikkeessä uutta ja energiaa säästävää jääkaappia tai pakastinta ostettaessa, samalla vanha laite on luovutettava liikkeelle. Tuen hakija voi etukäteen perehtä tarjolla olevaan laitevalikoimaan ja valita haluamansa tuotteen ja näin valmistautua tukihakemuksen täyttöön. Valtiosihteeri totesikin, että niiden, jotka halusivat päästä tuen piiriin, oli syytä täyttää hakemuksensa 4. heinäkuuta heti aamukahdeksalta!

Suurperheiden valtakunnallisen yhdistyksen, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, puheenjohtaja [rva Kardos eli Katalin Gyurkó] totesi yhdistyksen pitävän tärkeänä sitä, että suurperheet yhtenä ohjelman edunsaajista, saavat mahdollisuuden vanhojen laitteittensa vaihtamiseen, mikä vähentäisi myös perheiden energiamaksuja ja näin enemmän rahaa jäisi perheiden käyttöön. Rouva Kardosin mukaan yhdistyksellä on 70000 jäsentä ja yhdistys on valmis auttamaan niitä perheitä, jotka tarvitsevat apua hakemuksensaa täyttämiseen.