Perustuslain muutosesitys ei saanut parlamentin tukea

”Jobbik-puolueen parlamenttiedustajat ovat päiväkotitasolla: puurot ja vellit menevät heiltä sekaisin”. Näin arvioi Fideszin parlamenttiryhmän puheenjohtaja Lajos Kósa parlamentin äänestettyä hallituksen esityksestä  perustuslain  muuttamiseksi. Kósa ei oman ilmoituksensa mukaan hämmästynyt parlamentissa tiistaina (8.11.) pidetyn perustuslain muutoseistystä koskevan äänestyksen tulosta, sillä oppositio oli jo aiemmin ilmoittanut, että se ei – kansanäänestyksen alla annettujen lupausten vastaisesti – tukenutkaan muutosesityksiä.

Kósa totesikin, että puolueen aiemman kannan mukaan puolueen edustajat parölamentissa olivat isänmaan pettureita.

Fideszin edustajan mukaan myös MSZP:n puheenjohtaja Gyula Molnár oli  todennut, että hänen puolueensa ei tukenut kansanäänestystä, mutta tulisi änestämään parlamentissa valtiosäännön muutosten puolesta. Jobbik-puolueen puheenjohtaja Gábor Vona puolestaan sanoi nimenomaan, että pakolais-kiintiöiden vastustamista koskevan kansanäänestyksen asemesta olisi pitänyt ryhtyä muuttamaan perustuslakia ja isänmaan petturi olisi se, joka ei näitä lakimuutoksia tukenut. Fideszin parlamenttiryhmän puheenjohtajan mielestä tapahtuneen jälkeen, terveen järjen periaatteiden mukaisesti, Jobbik-puolue kokonaisuudessaan koostuu isänmaan pettureista tai puolueen edustajat parlamentissa ovat syyllistyneet isänmaan pettämiseen. ”Ainakin Gábor Vonan määritelmän mukaan”, totesi Kósa.

Muutosesitys koski viittä perustuslain pykälää, joiden hyväksyminen olisi merkinnyt mm., että vieraaseen kasallisuuteen kuuluvia ei voitaisi sijoittaa Unkarin alueelle, ja vieraan valtion kansalainen, mihin ryhmään eivät kuulu vapaan liikkuvuuden ja oleskelun piiriin kuuluvat [eli muiden EU-maiden kansalaiset], voi asua Unkarissa vain Unkarin viranomaisten yksilöllisesti arvioiman hakemuksen perusteella.

”Hallitus ja hallituspuolueet jatkavat taistelua.” Lajos Kósan mukaan parlamentti-äänestyksen tuloksen selvittyä hallituksella ei ole uutta käsikirjoitusta, mutta taistelua jatketaan. Hän totesi, että Unkaria puolustettaessa voi laskea vain Fide4szin ja KDNP:n varaan, mutta ei opposition tuen varaan. Nykyinen oppositio on kokonaisuudessaan täysin vastuuton, isänmaalla ei ole sille mitään merkitystä, sille [oppositiolle] tärkeitä ovat vain lyhyen aikavälin puoluepoliittiset näkökohdat.

Lajos Kósa puhui myös siitä, että oikeusministeriä oli pyydetty selvittämään, miten se arvioisi perustuslain säädösten mukaan nykyistä tilannetta, sekä siitä, että vastausta odotettiin oikeusasiamiehen Valtiosääntöoikeudelle osoittamaan kirjelmään. Siihen myös valmistauduttaisiin, että Eurooppa-neuvoston istunnossa 15. ja 16. joulukuuta Unkari tulisi jatkamaan taistelua [maakohtaisia pakolais]kiintiöitä vastaan. Unkari ei ole tässä taistelussa yksin, eikä myöskään täysin toivottomassa asemassa. Unkarin onneksi löytyy joukko järkevästi ajattelevia maita ja useat sadat miljoonat Euroopan kansalaiset ajattelevat, että pakolaisten sijoittamista koskevat maakohtaiset kiintiöt olivat huono ratkaisu, [pakolaisten massamittaisesta] muuttoliikkeestä on saatu tarpeeksi, pakolaisia ei tule tukea eikä heitä tule päästää siirtymään [Euroopan eri maihin], vaan heitä on autettava omassa kotimaassaan. – Näin päätti lausuntonsa Fideszin parlamenttiryhmän puheemnjohtaja.