positiiviasia koulutusindikaattoreita

Euroopan Unionin vuosittaisen koulutusta koskevan julkaisun mukaan ei vain Unkari vaan myös Unkarin koulutus on vahvistumassa. Näin totesi Emmin [Emberi Erőforrások Minisztériuma] parlamentaarinen valtiosihteeri Bencse Rétvári lauantaina Budapestissa. MTI julkaisi yhteenvedon tiedotteesta 12. marraskuuta.

Rétvári totesi vastikään julkistettuun EU:n julkaisuun viitaten, että viime vuosina oppositio on ollut aktiivinen komission koulutusta ja opetusta koskevien katsausten ilmestyessä, ja se on pyrkinyt hyödyntämään niihin liittyviä Unkarin koulutusta koskevia negatiivisia huomioita [negatívumai]. Valtiosihteerin mukaan oppositio on tällä kertaa ollut hiljaa siksi, että nyt julkistettu selvitys osoittaa perättömiksi tähän asti keskeiset opposition väitteet, joiden mukaan Unkarin halltius kohdentaa niukasti resursseja koulutukseen.

Rétvárin mukaan julkaisusta ilmenee, että Unkari on lisännyt reippaasti [nagymértékben] opetukseen kohdennettuja määrärahoja [kiadások]. Nyt Unkarin opetukseen kohdennetut määrärahat ylittävät EU:n keskiarvon samalla määrällä kuin se aiemmin alitti tuon keskiarvon. Vuonna 2015 Unkari nkohdensi GDP:stään 5,2 % opetukseen ja koulutukseen, kun EU:n keskiarvo oli 4,9 %.

Hänen antamansa tiedon mukaan EU:n raportti korosti myös sitä, että määrärahat eivät ole vain kasvaneet, vaan että niitä on myös käytetty tehokkaasti. Terve-tulleena pidettiin mm. sitä, että Unkari on kohdentanut yli 300 milj. euroa siihen, että koulutuksensa keskeyttäneiden nuorten osuus ikäluokassaan pienenisi. Tässä yhteydessä Rétvári totesi myös, että Unkarssa jo tällä hetkellä koulutuksensa keskeyttäneiden osuus (11,8 %) on pienempi kuin EU:n keskiarvo (12,7 %).

Valtiosihteeri totesi, että komission vuosittain ilmestyvä julkaisu perustuu useista lähteistä saatuihin tietoihin, joiden perustana ovat Eurostatin, OECD:n sekä tieteellisten verkostojen kokoama data. Rétvári totesi uusimmasta julkaisusta ilmenevän, että Unkarissa opetuksen ja koulutuksen alueella on nähtävissä selvästi aiempaa myönteisempää kehitystä, julkaisu sisältää mm. valtion [yleisten koulujen] ylläpitoon liittyviä muutoksia, kuten myös pedagogien elämänkaarimallin soveltamista koskevat positiiviset vaikutukset.

Komissio arvioi edelleen myönteisesti sitä, että peruskoulua edeltävän [iskola előtti] kasvatukseen osallistuu 94,4 % ikäluokasta, kun EU:n keskiarvo on 93,2 %, edelleen, että varhaiskasvatukseen [korai fejlesztés] osallistuvien määrän osalta Unkarin tunnusluku on EU:n keskiarvoa korkeampi. Kolmivuotiaasta lähtien pakolliseen päiväkotien tarjoamaan kasvaukseen osallistuminen arvioitiin myös positiivisena tuloksena, huomautti Rétvári. Kaikesta huolimatta EU:n selvityksessä korostettiin lukiosta ja korkeakoulusta valmistuvien nopean työhönsijoittumisen tärkeyttä – referoi selvitystä valtiosihteeri, jonka mukaan tässä osaltaan auttoi työpaikkojen suojelun toimintaohjelman [munkavédelmi akcióprogram] uusien työpaikkojen luominen, sekä edelleen se, että korkeakoulututkintojen sisältöjä on pyritty monin toimenpitein saada paremmin vastaamaan työmarkkinoiden esittämiä vaatimuksia