Muutos korkeakoululainsäädäntöön

Tulevaisuudessa Unkarissa voi toimia tutkintotodistuksia jakava ulkomainen korkeakoulu-instituutio vain, jos korkeakoulun toiminnan periaatteellisesta tukemisesta on valtioiden välinen sopimus. Hallitusen esittämän korkeakoululainsäädännön muutoksen puolesta äänesti tiistaina 4. huhtikuuta 123 hallituspuolueiden kansanedustajaa, lakimuutosta vastusti 38. – Asiasta kertoi iltapäivällä 4.4. mm. MTI.

Jos toinen osapuoli tällaisesta sopimusta solmittaessa on liittovaltion osavaltio, jonka tekemien päätöksien voimaantuloon liittovaltion hallinnolla ei ole juridista mahdollisuutta vaikuttaa, on tutkintotodistuksen myöntämiseen tarvittavan kansainvälisen sopimuksen perustuttava liittovaltion tasolla etukäteen neuvoteltuun yhteisymmärrykseen előzetes megállapodás. – Tällaiset edeltävät sopimukset on sovittava federaation keskushallinnon kanssa enintään puoli vuotta ennen po. osavaltion kanssa sovitun sopimuksen solmimista ja voimaantuloa.

Lakimuutoksen mukaan ehtona on myös se, että ulkomainen korkeakoulunstituutio on päätoimipaikkansa mukaan määräytyvässä valtiossa ao. valtion tunnustama korkeakouluinstituutio. Tämä ehto koskee kaikkia valtioita, vaikka lakiesityksessä valtioiden välisen sopimuksen yhteydesssa viitataankin muilla mantereilla, tengeren túli országok, toimiviin korkeakouluinstituutioihin. Niiden antaman koulutuksen ja niiden antamien tutkinto-todistusten, mikäli koulutusta halutaan jatkaa Unkarissa, on vastattava ao. valtion vahvistamaan tutkintojärjestelmään perusuvaa koulutusta. Ne korkeakouluinstituutiot, jotka eivät täytä näitä ehtoja, eivät voi ottaa uusia opiskelijoita 1.1.2018 alkaen.

Edelleen lakimuutoksen perusteluissa todetaan, että Euroopan Unionin ulkopuolisen ulkomaisen korkeakouluinstituution toiminta Unkarissa on optimaalista silloin, kun sekä ao. maan että Unkarin viranomaiset ova tietoisia tästä [toiminnasta], ja kummankin maan hallitus ilmaisee tukevansa po. instituution ja sen antaman koulutuksen toteuttamista uudessa [toiminta]ympäristössä, új helyszín. Ulkomainen korkeakoulutusinstituutio ei ole oikeutettu antamaan Unkarin lainsäädännön mukaisia tutkintotodistuksia.

Opetusasioista vastaava valtiosihteeri László Palkovics ja Fideszin varapuheenjohtaja Róbert Répássy korostivat lakien valmistelusta vastaavan valiokunnan, a törvényalkotási bizottság, kokouksessa, että muutos ei liity Keski-Euroopan yliopiston, Közép-európai Egyetem (KEE), asemaan, sen toiminta ei tule lakkaamaan eikä sitä tulla poistamaan korkeakouluopetusta käsittelevän lain korkeakoulujen luettelosta. Palkovics lisäsi, että monien esille ottamalla CEU:lla [Central European University] tai KEE:llä on kaksoisindentiteetti; KEE-yliopisto mainitaan Unkarin lainsäädännössä, se ottaa opiskelijoita ja antaa opetusta, palkkaa opettajia, kun taas CEU:n on katsottu olevan juridisesti yhdysvaltalainen yliopisto, vaikka sillä ei ole mitään toimintaa Yhdysvalloissa. Palkovicsin mukaan ne, jotka ovat osoittaneet mieltä CEU:n puolesta eivät tunne tätä kaksoisidentiteettiä.

Tällä vaalikaudella toimintansa aloittanut lakivaliokunta, a törvényalkotási bizottság, valvoo ja seuraa lakien valmistelua. Sen toimialue on laajempi kuin esim. Suomen lakivaliokunnalla, sillä Unkarin parlamentissa ei ole perustuslakivaliokuntaa, jonka tehtäviä hoitaa valtiosääntöoikeus, az Alkotmánybíróság .