Hallituksen kokouksen satoa (18.1.2023)

Tampereen Suomi-Unkari Seuran hallituksen kokouksessa 18. tammikuuta esillä olivat mm. seuraavat asiat:

  • Unkarilainen ex libris -näyttely järjestetään paikallisten harrastajien ja asiantuntijoiden toimesta Tampereen yliopiston tiloissa helmi-maaliskuussa 2023. Olemme tarpeen mukaan mukana näyttelyjärjestelyissä.
  • Seura pitää vuosikokouksensa lähikokouksena keskiviikkona 15. maaliskuuta klo 17 alkaen. Jäsenkunnalle ilmoitetaan kokouksesta vielä erikseen sähköpostin välityksellä sekä kirjeitse niille jäsenille, joiden sähköisiä yhteystietoja hallituksella ei ole. Samalla tavoin toimitetaan jäsenbkunnalle kokousasiakirjat kuten toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2022 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023.