Lapsi- ja perhepolitiikkaa

Uutiset nostavat 2.5.  esille sosiaali- japerhepoliittisia kysymyksiä. Videoleikkeenä uutisissa oli Lakitelekissä, pienehkössä 4500 asukkaan asutuskeskuskessa Kaakkois-Unkarissa (Bács-Kiskunin lääni), järjestetty Lasten päivä. Tapahtuma oli sijoitettu sunnuntaille, koska viikonloppuna perheet viettävät aikaa yhdessä. Tapahtumaan osallistui mm. Fidesziä edustava valtionpäivien varapuhemies Sándor Lezsák lapsenlapsineen.

Uutisankkurin siteeraaman sosiaali- ja perheasioista vastaavan valtiosihteeri Miklós Soltészin mukaan Unkari on toiminut kuluneen kolmen vuoden aikana menestyksekkäästi ja on esimerkkinä muille Euroopan maille.

Esille nostettiin mm. aborttien määrä, joka kuluneen kolemn vuoden aikana on laskenut 41000:sta 35000:een. (Väkilukuun suhteutettuna Suomessa tehtyjen aborttien määrä – 10200 vuonna 2010 – on vain 60 % Unkarissa tehdyistä aborteista.) Toisaalta uutisten mukaan adoptioiden, örökbefogadás, määrä samoinkuin väliaikaisten kasvatus-vanhempien, nevelő szülök, luona asuvien määrä kasvaa. Myös kasvatusvanhempien asema paranee, kun kasvatusvanhempien lastenkasvatustyö rinnastetaan ensi vuoden alusta ansiotyöhön, josta näin kertyy asianomaiselle myös eläkettä. Uutisissa haastateltiin myös perhettä, jolla oli useita adoptiolapsia, mutta ei biologisia lapsia.

Valtiosihteeri nosti hallituksen perhepoliittisina saavutuksina esille mm. valuuttavelallisten auttamisen sekä perheiden kuukausittaisten menojen kohtuullistamisen (mm. sähkön, kaasun ja kaukolämmön kuluttajahintojen leikkaamiisen eli ns. rezsicsökkentés). Valtiosaihteerin mukaan monet toimenpiteet ovat yhden perheen osalta vaikutuksiltaan pieniä, mutta ne ovat enemmän kuin symbolisia eleitä. Toisaalta lapsiperheiden verohelpotukset merkitsevät hänen mukaansa 180 mrd:n forintin tulonsiirtoa lapsiperheille. Lisäksi lapsilisänä, gyermekgondozási segély, gyes, tunnettujen etuuksien laajentaminen pääsääntöisesti kolmivuotisiksi on myös osa hallituksen tukipolitiikkaa. – Lapsilisä otettiin käyttöön Unkarissa vuonna 1967 työvoimapoliittisena ja alhaista syntryvyyttä korjaavana toimenpiteenä.