Miksi et ole koulussa?

Hallituksen uusi lakiesitys, joka annettiin 19.6.2012, laajentaa poliisin tehtäviä ja mahdollisuuksia kontrolloida kadulla koulupäivän aikana liikkuvien nuorten toimia. Lakiehdotuksen mukaan poliisi voi tarkistaa koulupäivän aikana kadulla tavatulta nuorelta, myös alle 14-vuotiaalta, onko tämä luvallisilla vai luvattomilla asioilla. Lakiehdotus tiukentaa kaksi vuotta voimassa ollutta lakia myös siten, että perheelle maksettu koulunkäyntituki (lapsikohtainen perhetuki eli lapsilisä, családi potlék) voidaan keskeyttää, mikäli oppilas ilman hyväksyttävää syytä on ollut poissa yli 50 tuntia, kun aiemmin maksua voitiin vain lykätä ja maksu suoritettiin, kun nuori jatkoi koulunkäyntiään. Poliisi voi myös saattaa kadulta ilman hyväksyttävää syytä tavatun nuoren tämän kouluun. Nyt perusteettomien poissaolojen kokonaismäärä lasketaan myös neljännesvuosittain. Lainmuutoksen tavoitteena on edelleen vähentää koulupudokkaiden määrää ja ehkäistä myöhempää syrjäytymistä. Tällä hetkellä tuen maksamista on lykätty 6000 nuoren osalta eli arvioiden mukaan ”koulupinnaus” on vähentynyt puoleen kolmen vuoden takaisesta.