Maatalous säiden ja kilpailun armoilla

Säätilaa eivät seuraa vain lomalaiset vaan myös maanviljelijät. – Kesän kuluessa säätilaa koskevat ääri-ilmiöt kuten poikkeuksellisen voimakkaat rajuilmat tuulineen, rakeineen, rankkasateineen ja tulvineen ovat olleet uutisissa esillä. Tuulet ja rakeet ovat monilla paikkakunnilla pirstoneet kattoja sadoista taloista, rikkoneet ikkunoita ja kaataneet puita teille ja katkaisseet sähkönjakelun.

Tulvat eivät ole olleet pelkästään katujen hulevesiä vaan ovat peittäneet hetkittäin laajoja viljelyalueita. Lämpöennätyksten yhteydessäkään uutislähetykset eivät ole rajoittuneet vain uv-säteilystä varoittamiseen ja kehoituksiin nauttia riittävästi nestettä. Sademäärän suuret alueelliset erot ovat aiheuttaneet tulvien ohella myös helteitä ja kaksikin kuukautta kestäneitä kuivuusjaksoja, jotka ovat tuhonneet sadon osittain. Huonojen satonäkymien takia rehuviljan, erityisesti maissin, hinnan on ennustettu nousevan alkusyksystä, millä oisi suora seurausvaikutus peruselintarvikkeiden hintoihin.sa Heinäkuussa kuivuudesta aiheutuneet vahingot arvioitiinnoin 200 mrd. forintiksi, elokuun lopussa (28.8.) vahingot olivat kaksinkertaistuneet. Uutisten mukaan hallitus käsittelisi asiaa 29.8., mutta jo aiemmin oli luvattu, että viljeijöille vuodelle 2013 tarkoitetut tuet maksettaisiin joulukuun asemesta jo lokakuussa. Hallituksen päätöksellä maatalous sai lisäksi pinta-alan mukaan maksettavan 10 mrd:n forintin lisätuen. Toistaiseksi 78000 viljelijää oli hakenut kuivuudesta aiheutuneiden satovahinkojen korvauksia.

Eräissä arvioissa oli esitetty, että rehuviljan hinta nousisi syksyllä nykyisestä 60–70 forintin kilohinnasta 80–90 forinttiin. Tämä heijastuisi peruselintarvikkeisiin kuten siipikarjan- ja sianlihan sekä maidon hintaan. Utisten mukaan siipikarjanlihan hinta nousisi kolmanneksella, sianliha väh. viidenneksellä ja maidon hinta 10–15 %. Tulevista hinnankorotuksista seuraavan kulutuksen laskun eliminoimiseksi on esitetty, että peruselintarvikkeiden liikevaihtoveroa, állami forgalmi adó, ÁFA,  laskettaisiin 5 prosenttiyksikköä. Tasainen kysyntä korvaisi eräiden laskelmien mukaan veromenetykset kahden vuoden aikavälillä.

Myös lihantuotanto on ollut vaikeuksissa. Maan hallitus on käsitellyt erityisesti sianlihan tuotantoa ja siihen liittyen Gyúlan lihanjalostuslaitoksen, Gyúlai huskombinát, vakavasti heikentynyttä taloutta. 29.8. uutisissa kerrotiin, että aluekehitysministeriö, vidékfejlesztési minisztérium, on luonut erityisen sika(talous)strategian, sertéssztratégia, jonka mukaan seuraavien 7 vuoden aikana maassa kasvatettavien sikojen määrä kaksinkertaistuisi eli nousisi kolmesta seitsemään miljoonaan. Keinoja kombinaatin talouden parantamiseen etsitään ministeriössä yhä.

Vesimeloni kärsi paikka paikoin loppukevään raesateista. Sadon tullessa kauppoihin ja toreille haluttiin varmistaa tietty perushinta viljelijöille, samalla ehkä hauttiin eliminoida halvan kreikkalaisen melonin kilpailu. Monet vähittäiskaupan ketjut ilmoittivat, mikä tulisi olemaan heidän minimihintansa. Viranomaiset tekivät yllätysiskuja erityisesti toreille varmistaakseen, ettei myynnissä ollut ulkomaisia hedelmiä, joita kaupattaisiin unkarilaisina. Kilpailuviranomaiset tutkivat erityisesti vesimelonin hinnan määräytymistä.  Maatalouden kehittämisesta vastaavan aluekehitysministeriön edustajan mukaan kyse ei ollut kartellista vaan unkarilaisten viljelijöiden puolustamisesta.