Lainaneuvottelut ja 2013 budjetti

17.9.2012. Fideszin parlamenttiryhmän puheenjohtaja Antal Rogan esitti, että vuoden 2013 valtion tulo-ja menoarvion hyväksymistä ja päätöksentekoa siirrettäisiin, kunnes on selvillä, aiheuttavatko IMF:n kanssa käynnistyvät neuvottelut muutoksia budjettiin. Oppositioryhmistä MSZP ja LMP pitivät ehdotusta tarkoituksenmuksisena ja perusteltuna ja aiempaa käsittelyaikataulua epärealistisena. Jobbik-puolue sen sijaan katsoi, että tällä esityksellään hallituspuolueet luopuvat parlamentissa itsenäisestä päätösvallastaan ja tulevat päätöksenteossaan toimimaan IMF:n odotusten mukaisesti. – Roganin mukaan IMFn delegaatio saapuu Budapestiin syyskuun lopulla ja neuvottelut käynnistyvät, tulo- ja menoarvion hyväksyminen voi odottaa, kunnes nähdään, aiheuttaako sopimus olemnnaisia muutoksia budjetin rakenteeseen ja sisältöön.

Kansainvälisen vauuttarahaston, IMF:n kanssa käytävistä neuvotteluista vastuullinen salkuton ministeri Mihály Varga kertoi, että IMF ja EU:n komissio tulevat samaan Unkarin halituksen vaihtoehtoisen neuvotteluesityksen keskiviikkona 19. syyskuuta. Varga ei paljastanut Unkarin neuvotteluagendaa, mutta totesi, että tavoitteena on, ettei synny ratkaisuja, jotka vaikuttavat unkarilaisten jokapäiväiseen elämään, kuten eläkkeisiin ja tuloihin, vaan hallituksen kirjelmäessä ehdotetaan ”muita toimenpiteitä”. Saman vakuutuksen itse asiassa MTV:n uutisten seuraajat ovat syyskuun alkupuolella kuulleet useaan kertaan myös pääministerin antamana lausuntona, kuten myös sen, että Unkarin talous ei tarvitse lainaa, mutta euroalueen synkkä talouskehitys pakottaa Unkarin varautumaan tulevan varalle.

Rogan kertoi myös aloitteesta, jonka mukaan erityinen selvitysryhmä asetettaisiin selvittämään vuoden 2008 lainaneuvotteluja ja lainapäätöksen seurausvaikutuksia. Valtiontalouden tarkastuvirasto oli elokuun lopussa antamassaan selvityksessä todennut, että Unkarin silloinen hallitus sitoutui IMF:n vaatimuksiin pitemmälle kuin olisi ollut välttämätöntä. Näin päädyttiin 2009 budjetissa tarpeettomasti myös eläkkeitä ja tuloja koskeviin leikkauksiin. Olisi syytä kuulla tuolloin neuvotteluista vastuussa olleita henkilöitä, kuten András Simonia (Unkarin pankin johtaja ja János Veresiä (tuolloinen valtiovarainministeri).

19.9.2012. MTV:n uutisten (Híradó) mukaan vuoden 2013 budjetti voidaan tarvittaessa avata keskeisten lukujen osalta.  Hallitus lähetti Kansainväliselle valuuttarahastolle, IMF:lle kirjeensä, jossa esittää omat vaihtoehtoiset ehdotuksensa lainaneuvottelujen sisällöksi. Kirjeessä hallitus selvittää talouspolitiikkansa taustaa ja halituskauden kahden ensimmäisen vuoden aikana jo toteutetut muutokset. Ensi viikolla selviää, milloin IMF:n neuvottelijat palaavat takaisin Budapestiin, edellinen, muutaman päivän vieriailu oli heinäkuussa 2012.
Hallitus kertoo kirjeessään myös, missä kysymyksissä se on vamis tarkistamaan talouspoliittista linjaansa. Hallitus on myös valmis avaamaan esityksensä vuoden 2013 tulo- ja menoarvioksi, mikäli neuvottelut osoittavat sen välttämättömäksi.

20.9. 2012. Mihály Varga kertoi IMF:lle lähteneen kirjeen sisällöstä varsin niukasti, mutta totesi, että siinä oli nostettu esille mm. veronkannon tehostaminen (adóbeszdés hatékonságának növelése), harmaan talouden kitkeminen ja byrokratian vähentäminen. Ensimmäisen toimenpiteen osalta hän nosti esille käänteisen arvonlisäveron ulottaminen viljakaupasta myös sianlihan tuoitantoon. Vargab mukaan IMF:lle lähetettiin asiakirja, jossa arvioidaan Unkarin talouden kehitystä vuoden 2013 aikana sekä kansallisesti että suhteessa naapurimaihin. Samanaikaisesti parlamentin puhemies László Kövér kertoi kokouksessa Strassburgissa saksalaiselle kollegalleen, että neuvotteluissa tullaan keskustelemaan vain taoudesta, mutta Köverin mukaan Eurooppaa vaivaava lama on laadultaan ensisijaisesti moraalinen ei finanssi- tai talouspoliittinen.
– Oppositio toivoi, että hallituksen kirjelmä julkistettaisiin. Rogan (Fidesz) ilmoitti, että kirjelmän sisältöä käsiteltäisiin talousvaliokunnan kokouksessa 1. lokakuuta.