Käänteinen arvonlisävero laajenee

22.9.2012. Asiantuntijoiden mukaan Unkarin eintarviketeollisuudessa ja -kaupan piirissä arvonlisäveron kiertämiseen liittyvä harmaa talous aiheuttaa noin 130 mrd:n forintin vuosittaisen arvonlisäveron menetyksen (ÁFA, általános forgalmi adó). Joidenkin mielestä tilanne korjaantuisi, jos elintarvikkeiden arvonlisäveroa alennettaisiin (arvonisäveroprosentti tällä hetkellä 27). Mm. maataloudesta vastaavan aluekehitysministeriön (vidékfejlesztési minisztérium) käsityksen mukaan ratkaisu olisi käänteinen arvonlisävero, fordított ÁFA, jolloin myyjän sijasta ostaja tilittää arvonlisäveron valtiolle. Tällä hetkellä käänteinen arvonlisävero on käytössä viljanmyynnissä, mutta neuvotteluja menettelyn laajentamisesta käydään koko ajan. Uutislähetyksen tekemien haastattelujen mukaan 40-50 % juures- ja vihanneskaupasta jää arvonlisäveron ulkopuoelelle samoin jopa 80% sellaisten kausi- eli sesonkituotteiden kuten esim.vesimelonin kaupasta.

Samaan yhteyteen oli kytketty uutinen Pohjois-Unkarissa paljastuneesta sianlihan tukkumyynnissä ilmenneestä arvonlisäveron kiertämisestä. Lihaerät oli ostettu Slovakiasta ja menetetty arvonlisävero – tai rikoksella saavutettu hyöty – oli tässä tapauksessa arvioitu miljardiksi forintikisi. Eräiden arvioiden mukaan lihan tukkumyynnistä noin 30 % tapahtuu osittain arvonlisäveroa kiertäen. Edellisviikkoina on uutisissa kerrottu Unkarin suurten, Gyúlassa ja Kaposvárissa toimivien lihakombinaattien taloudellisista vaikeuksista ja jälkimmäisen omistussuhteista ja edellisen omistajan veroveloista. Hallitus on luvannut selvittää mahdollisia tukitoimia ja mm. Kaposvárin tuotantolaitos on määritelty kansallisesti strategisesti tärkeäksi, eli yritys ei voi hakeutua konkurssimenettelyyn ilman hallituksen hyväksymistä.
Auekehitysministeriön käsityksen mukaan käänteisen arvonlisäveron soveltamisella, jolla nimenomaan pyritään harmaan talouden kitkemiseen,  ei ole vaikutusta elintarvikkeiden hintoihin, mutta tuottajien ja jalostajien hintakilpailu tulee läpinäkyvämmäksi.