Kiivas valiokuntakeskustelu: Arvoisa herra, Te valehtelitte!

26.9.2012. Julkinen keskustelu parlamentin talousvaliokunnassa johti kiihkeään väittelyyn, joka M1:n uutiskatsauksessa päättyi siihen, että Fideszin parlamenttiryhmän puheenjohtaja Antal Rogan totesi MSZP:n edustajalle ja Gyurcsányin II hallituksen valtionvarain-ministerille János Veresille: ”Arvoisa herra, Te valehtelitte [juuri] !”; Uram, Őn hazudott!.

Valiokuntakeskustelu käynnistyi Fideszin aloitteesta, tavoitteena oli tarkastella vuoden 2008 lainaneuvotteluja ja niiden seurauksia kansalaisille. Uutisten siteeraaman Roganin mukaan Unkarin silloinen hallitus (Gyurcsány II) teki hallituksen oman virheellisen toiminnan takia Unkarille epäedullisen sopimuksen. Valtiontalouden tarkastusviraston elokuussa 2012 antaman lausunnon mukaan silloinen lainanotto ei ollut perusteltua. Unkarin Pankin johtajana András Simonin mukaan se oli sekä perusteltua että tarpeellista: ”Pystyimme välttämään valtion maksuvalmiuden romahtamisen, pystyimme pysäyttämään foritin arvon nopean ja hallitsemattoman putoamisen ja pystyimme säilyttämään toimivan pankkijärjestelmän”. Silloinen valtionvarainministeri Veres taas totesi, että sopimusta solmittaessa ei ollut nähtävissä, että myöhemmin joudutaan toteuttamaan eläkkeiden leikkaukset (13:nnen kuukauden eläke poistui). Hänen mukaansa taloudellinen tilanne oli sellainen, että oli nopeasti käännyttävä EU:n ja IMF:n puoleen ja aloitettava neuvottelut, sillä talouskriisi iski Unkariin poikkeuksellisella nopeudella ja voimalla. Rogan vetosi MSZP:n parlamenttiedustajan Ildikó Lendvain 2008 antamaan lausuntoon, jonka mukaan lainaneuvotteluissa tulivat esille hallituksen myöhemmin toteuttamat leikkaukset. Veres ei suoraan vastannut Roganin leikkausten aktualisoitumista koskevaan kysymykseen vaan korosti puolestaan, ettei Unkari tehdessään esityksen neuvottelujen aloittamisesta maininnut eläkeleikkauksia. Tähän Rogan: ”Arvoisa herra, Te valehtellitte [juuri] !”.
Talousvaliokunta käsittelee Fideszin aiemman ilmoituksen mukaisesti 1.10. pian käynnistyvien lainaneuvottelujen ehtoja.

29.9.2012. Uutisten mukaan Kansainvälisen valuuttarahaston, IMF:n kanssa käytävissä neuvcotteluissa ei tulla käsitelemään eläkkeitä eikä palkkoja eikä kosketa perheille maksettaviin tukiin. Hallitus ei myöskään tule hyväksymään Unkarissa toimiville ulkomaisille pankeille maksettavia tukia kuten tapahtui 2008. Näin kertoi pääministeri Orbán (28.9.2012) 180 perc-ohjelmassa. Hänen mukaansa hallitus lähetti IMF:lle sellaisen kirjeen, jonka pohjalta sopimus voidaan solmia. Hän piti vuoden 2008 sopimusta ”pelottavana” tai ”hälyttävänä”, riasztó, sillä sen perusteella maksettiin 600 miljardia forinttia pika-apuna pankeille. Unkarin oli leikattava palkkoja, eläkkeitä ja sosiaalisia tukia, jotta pankit pääsisivät käsiksi lainarahoihin. Vaikka alkavien neuvottelujen käynnistyessä samanlaisia asioita nostetiin esille, ne eivät tulisi olemaan neuvottelujen kohteena vaan pikemminkin pankkien ja suuryritysten mahdollisiuudet tukea maan taloutta. – Vuonna 2008 hallitusvastuussa ollut MSZP kiisti jyrkästi, että lainarahalla olisi tuolloin pääomitettu pankkeja, kaikkiaan kolme pankkia sai tukea ja niistäkin kaksi maksoi saamansa tuen nopeasti takaisin. Lainan turvin paikattiin 2009 budjetin alijäämäisyyttä. Jobbik-puolue muistutti, että 2008 myös monet johtavat Fideszin poliitikot äänestivät valtiopäivillä lainanoton puolesta ja tekivät osaltaan veronmaksajista silloisen kriisin maksumiehiä. Uuden lainan maksumiehiä tulevat samalla tavoin olemaan yhä vaikeammassa taloudellisessa asemassa olevat pienet ihmiset, ennusti Jobbik.