Työllisten määrä kasvaa …

28.9.2012. Unkarin tilastokeskuksen , Központi Statisztikai Hivatal, mukaan kesäkuun alusta elokuun loppuun Unkarissa oli töissä (eli työllisiä) kaikkiaan 3914000 henkeä, mikä on 77000 enemmän kuin vuuotta aikaisemmin. Vastaavasti työttömiä työnhakijoita oli 10,4 % työvoimasta. M1:n uutisten mukaan työllisten määrän kasvu on ollut voimakasta, edellisen kerran näin ripeää kasvua on ollut vuonna 2003. Myös työttömyys on alhaisimmillaan vuoden 2010 jälkeen. Uutisissa lueteltiin useita esimerkkejä parantuneesta työllisyydestä: miskolcilainen 50 hengen muovialan PK-yritys; szolnokilainen vetureita ja rautatievaunuja valmistava tehdas, joka rakentaa uuden tuotantohallin ja palkkaa 230 työntekijää; Szentgotthardissa toimiva Opelin tehdas avaa uuden tuotantolinjan ja palkkaa 800 uutta työntekijää sekä lääketehdas, joka avaa uuden laboratorion ja työllistää 50 tutkijaa. Yhdessä viikossa syntyi siis yli 1000 uutta työpaikkaa. Edelleen 25–45-vuotiaiden ohella myös vanhemmat ikäluokat saavat työtä. – Pääministeri kertoikin Kossuth-radion suositussa 180 perc-ohjelmassa(180 minuuttia), että Euroopassa on tällä hetkellä vähän niitä maita, joissa työllisyys paranee, joissa syntyy työpaikkoja ja avataan uusia tehtaita. Samalla hän kuitenkin tunnusti, että on haasteitakin, kuten alhaiset palkat ja monien perheiden elämäntilanne on heikko velkaantumisen takia: ”On ongelmia kyllin, mutta on myös nähtävä, että se tie, jolla etenemme talouskriisimme ratkaisemiseksi, johtaa johonkin, ulos metsästä!”.– Positiivisina työllisyyteen vaikuttavina seikkoina uutiset näkivät myös tukijärjestelmien uudelleenorganisoinnin, erilaiset julkisen sektorin työllistämisohjelmat sekä työpaikkojen turvaamiseen tähtäävät toimintasuunnitelmat, munkahelyvédelmi akciótervek. – Samanaikaisesti jouduttiin kuitenkin toteamaan päinvastainen kehitys: unkarilainen öljy- ja kaasualan konserni MOL käynnistää toimenpiteet 700 työntekijä irtisanomiseksi, mutta kertoo samalla, että seuravien kolmen vuoden aikana toteutettavien investointien jälkeen voidaan palkata 5000 uutta työntekijää.