Uusi paketti budjetin tervehdyttämiseksi

17.10.2012. M1:n uutisten mukaan valtiovaraunministeri, nemzetgazdasági miniszter, György Matolcsy esitteli 17.10. uuden paketin, csomag, johon kuuluu 7 uutta toimenpidettä budjetin tasapainottamiseksi ja tulojen lisäämiseksi vuonna 2013 yhteensä 367 mrd. forintilla. Ministerin mukaan eläkkeisiin ja julkisen sektorin palkkoihin ei kuitenkaan koskettaisi.

Ministerin mukaan toimenpiteet olivat tarpeen, sillä vain siten tulojen ja menojen suhden vuoden 2013 talousarviossa pysyisi EU:n vaatimalla tasolla. Tämän mukaisesti kaikkien jäsenmaiden – joukossa näin myös Unkarin – oli noudatettava tiukkaa budjettikuria ja budjettivaje saisi olla korkeintaan 3 % BKT:stä mihin maa ei ollut kyennyt kertaakaan EU:hun liittymisensä eli vuoden 2004 jälkeen). Tavoitteen saavuttaminen oli välttämätöntä, sillä muutoin ”Unkarilta vedettäisiin pois useiden satojen miljardien EU-tuet”. Valtionvarainministeri puolusteli toimenpiteitä: ”Tämä ei mene toiveitteme mukaan, emmekä ole [tätä] halunneet”. Uutisankkuri totesikin, että kuulija sai vaikutelman, että hallitus vain EU:n takia oli tekemässä po. kipeitä ratkaisuja. Edelleen uutisten mukaan EU vain ei pitänyt riittävinä 1½ viikkoa aikaisemmin esitettyä budjetin tasapainottamisohjelmaa, egyenlegjávító program.

Toimenpideohjelmalla pyritään saamaan nimenomaan lisätuloja valtion kassaan seuraavasti:

  • pankkiveroa ei alenneta 72 mrd
  • rahainsiirtovero kaksinkertaistetaan 90 mrd
  • valtionkonttorin, államkincstár vero kaksinkertaistuu 40 mrd
  • teollisuuden veroluotoisten maksujen korottaminen 35 mrd
  • maan alle sijoitetut tekniikan tarjoajien vero (”kunnallistekniikka”; kuten vesi, sähkö, kaukolämpö, puhelin) 30 mrd
  • palkan lisäksi maksettaviin palkkioihin(esim. kylpylä- ja hotellisetelit) liittyvien sosiaalimaksujen korotus aiemmasta 10:stä %:sta 27:ään %:iin ja esim. kahvilaveron nostaminen 40 mrd
  • arvonlisäveron maksamisen tehostaminen (käänteinen arvonlisävero, yli 2,5 milj. forintin sopimusten erityisseuranta) 60 mrd.

EU arvioi jäsenvaltioiden budjetteja 7. marraskuuta jälkeen. Matolcsyn mukaan käytetään jälleen Unarille epäoikeudenmukaista kahdenlaista mittaa, kettős mércét alkalmaznak, sillä minkään muun jäsenmaan osalta EU ei ole esittänyt epäilyksiä sen suhteen, pystyisikö maa pitämään budjettivajettaan 3 %:n rajoissa. Hallituksen mielestä kysymyksessä ei ole taloudellinen vaan poliittinen erimielisyys, sillä ”EU haluaa sälyttää vajeen korjaamisen
– pankkien ja yritysten asemesta – ihmisten kannettavaksi”. Unkarin hallituksen mukaan EU-parlamentin sosialistit ja liberaalit haluavat, että noudattamalla EU:n vaatimuksia Unkarin hallitus menettäisi kansalaistensa piirissä hankkimansa poliittisen luottamuksen. Matolcyn mukaan uudet maksut koskivat nimenomaan suuria monikansallisia yrityksiä, joukossa mm. pankit: ”Näette, mihin emme ole olleet valmiit, emme missään tapauksessa ole halunneet tarttua eläkkeisiin tai julkisen sektorin palkkoihin, emmekä myöskään muihinkaan EU:n toimestakin ehdotettuihin säästöohjelmien mukaisiin toimenpiteisiin”. Jos talous tervehtyy odotettua nopeammin, myöskään opettajien palkankorotuksia ei tarvitse siirtää.

Oppositio piti toimenpiteitä yksiselitteisesti ”loppuviimmetteks” kansalaisiin kohdistuvina leikkauksina, vaikka ensisijaisina maksajina ovat yritykset. Ei tarvittaisi vain ”uutta taluspolitiikkaa” vaan myös uusi budjetti. MSZP piti hallituksen epäortodoksista talouspolitiikkaa satumaailmana, johon kukaan taloustieteilijä ei usko , jossa ei ole mieltä, jolla ei ole käyttöä eikä olemassaolon oikeutusta. Jobbik taas katsoi että ”hallitus yksiselitteisesti on luopunut aiemmasta taisteluasenteestaan ja valmistautunut täydelliseen antautumiseen EU:n edessä”. On selvää, että EU sanelee IMF:n avustuksella Unkarin talouspolitiikan luvut, suunnan ja toimenpiteet”. LMP:n edustaja katsoi, että hallitus tietoisesti pyrki ennätyspakettiin, lisäksi oli ”pikantti yksityiskohta”, että nimenomaan kansainvälisenä köyhyyden poistamisen tärkeyttä korostavana päivänä hallitus julkistaa ohjelman, jossa kansalaisia kuritetaan uusilla ja taas uusilla verorasityksilla. Eräiden ammattijärjestöjen mielestä ohjelmalla oli vaikutus  ostovoimaan. – Fidesz luonnollisesti tuki hallitusta ja katsoi, että Unkaria ei kohdella oikeudenmukaisesti eikä sitä ”arvioida samalla mitalla” kuin muita jäsenvaltioita. EU:n oli lopetettava luokaton politiikkansa, joka on Unkarinvastainen ja keskittynyt budjettivajeeseen, joka on edellisten hallitusten aikaansaannosta eikä kansalaisten vika, siksi myöskään perheiden ja palkastaan elävien ei pitäisi olla maksumiehiä vaan juuri pankkien rasituksia olisi lisättävä.

21.10.2012. Suununtai-illan M1:n uutisissa kerrotaan, että pääministeri Orbán antoi unkarilaiselle Hírtv-televisiolle haastattelun Brysselin perjantaisen EU-huippukokouksen jälkeen. Haastattelussa hän totesi mm.:”Olemme saaneet tällä viikolla ilmoitetusta budjetin tasapainnottamisesta kiittäviä reaktioita täällä Brysselissä.” Orbánin mukaan (Unkarissa toimivat) yritykset ovat ottaneet yhteyttä ja pyrkineet vaikuttamaan EU:n päätöksentekijöihin Brysselissä, jotta niitä ei rasitettaisi uusilla veroilla, vaan eläkeläisiä ja palkannauttijoita. Unkarin hallitus tekee kuitenkin päin vastoin ja pyrkii tasapuoliseen rasitusten kohdentamiseen. Uutinen oli otsikoitu: Hallitus tulee viemään loppuun aloittamansa [työn].