Unkaria kouluihin-projekti

 « Oheiseina valtakunnallisen projektin tiedote »

TIEDOTE                                                                                            Lokakuu 2012

Suomi-Unkari Seuran kuluvan vuoden päähanke, Unkaria kouluihin -projekti jatkaa neljän vuoden välein vuodesta 1984 järjestettyjen koulujen Unkari-viikkojen perinnettä, ja se toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Uskomme, että itäisessä Keski-Euroopassa sijaitsevalla Unkarilla – missä puhutaan suomen sukukieltä – on tarjottavaa tälläkin kertaa moneen oppiaineeseen. Suomi-Unkari-lehden teemanumero on lähetetty kaikkiin kouluihin ja siitä on myös verkkoversio. Hankkeelle on avattu myös teemasivut verkkoon.

Kohde

 • Peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset
 • Mukaan odotetaan aiempien vuosien tapaan myös päiväkoteja.
 • Kohteena ovat nuoret laajemminkin ja erilaisten tapahtumien myötä kaikki Unkarista kiinnostuneet.

Tavoitteet

 • Tuotetaan Unkari-aiheista aineistoa koulujen käyttöön.
 • Oppilaita aktivoidaan oppimaan itse tekemällä ja tutkimalla.
 • Nuorille annetaan elämyksiä, mitä Unkarilla on tarjota monen oppiaineen alalta.
 • Edistetään opetusalan ja nuorten yhteyksiä Suomen ja Unkarin välillä.

Ajankohta ja työtapa

 • Koulut voivat toteuttaa teeman haluamallaan tavalla ja parhaiten kouluille sopivana ajankohtana.
 • Materiaali on valmistettu siten, että teeman käsittely on helppo aloittaa viikolla 43, jolle osuu niin YK:n päivä 24.10. kuin Unkarin kansallinen juhlapäivä 23.10.
 • Synergiaetua hankkeelle saadaan siitä, että Unkari on vuoden teemamaana Helsingin kirjamessuilla 25.-28.10.12.
 • Teeman toteutuksessa on monia yhteistyömahdollisuuksia mm. Suomi-Unkari Seuran paikallisyhdistysten, kirjastojen, kansalaisopistojen ja muiden kanssa.

Aineistoa

 • Suomi-Unkari-lehden teemanumero 3-12 ja sen verkkoversio antavat tietoa ja vihjeitä sekä opettajien toivomia valmiita tuntimalleja aiheen käsittelyyn.
 • Hankkeen teemakokonaisuus on seuran verkkosivuilla http://suomiunkari.fi

Kilpailu

 • Palanen Unkaria -kilpailun pääpalkintoina on Unkarin-matka 15 koululaiselle ja heidän viidelle saattajalleen – kiitos Unkarin suurlähetystön ja Unkarin ulkoministeriön. Kilpailuohjeet verkossa.

Hankkeessa mukana

Hanketyöryhmässä mm. Opetushallitus, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Äidinkielen opettajain liitto, Biologian ja maantieteen opettajien liitto, Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto, Tekstiiliopettajaliitto, Suomen Harjoittelukoulujen Opettajat, Varga-Neményi -yhdistys, Kansalaisopistojen liitto, M. A. Castrenin seura, Sukukansojen ystävät, HYY:n sukukansavaliokunta, Unkarin suurlähetystö, Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus ja pääjärjestäjänä Suomi-Unkari Seura.

Iloa löytöretkelle Unkariin!
UNKARIA KOULUIHIN -TYÖRYHMÄ