Orbán: ”Historiallinen läpimurto!”

8.11.2012. Uutisten mukaan pääministeri kutsui historialliseksi läpimurroksi sitä, että EU:n komissio katsoi arviossaan koskien jäsenmaiden taloutta vuosina 2013 ja 2014 Unkarin todella pystyvän pitämään budjettivajeensa komission asettamissa rajoissa eli alle 3 % BKT:sta. Uutisissa muistutettiin myös, että komission ennusteen mukaan vain viisi EU-maata, jRuotsi, Unkari, Saksa Tanska ja Puola kykenisivät lyhentämään valtionvelkaansa vuosina 2013 ja 2014. Oli täysin unohdettu edellisen päivän uutisissa siteeratut komission (Olli Rehn) varoituksen sanat, joiden mukaan Unkarin valtion tulot eivät mahdollisesti riittäisi enää 2014 menojen kattamiseen.

Unkarin hallitus, pääministeri ja valtiovarainministeri sekä uutiset tulkitsivat ennusteen tiedot siten, että EU:n komissio on nimenomaan tunnustanut Unkarin talouden olevan oikealla kurssilla. Hallitus piti todella merkittävänä saavutuksena sitä, että budjettivaje on saatu kuriin ja myös valtionvelkaa kyetään lyhentämään. Uutisissa esiteltiin myös valtio-varainministeriön valtiosihteerin toimesta diagrammi, joka osoitti, että vuosi 2012 oli Unkarin EU:hun liittymisen jälkeen ensimmäinen sellainen vuosi, jolloin valtiontalouden vaje oli alle 3 % BKT:stä. – Pääministeri esitteli komission lausuntoa Irlannin ja Unkarin pääministerien tiedotustilaisuudessa Budapestissa. Irlannin pääministeri Enda Kenny oli esittelemässä tammikuussa alkavan Irlannin EU-puheenjohtajakauden tavoitteita. – Pääministeri hehkutti, että jos ennuste toteutuu, niin neljässä vuodessa Unkari pystyy supistamaan valtionvelkaansa 5 %. ”Nyt oli saatu ”paperi”[ennuste, előrejelzés] siitä, maamme talous on oikealla kurssilla”. Seuraavana vuonna ehkä vain 10–12 jäsenmaata pystyisi pitämään budjettivajeensa komission määrittelemissä rajoissa.

MSZP ei lämmennyt uutiselle, puolueen mielestä pääministeri oli irrallaan todellisesta elämästä uskotellessaan Unkarin talouden olevan kunnossa. Ei voi pitää menestyksenä sitä, että talous oli 1,5 %:n taantumassa ja 11 % työvoimasta työttömänä.

Uutisissa kerrottiin seuraavaksi, että Espanjassa kansa oli suurtyöttömyyden, budjettileikkausten ja valtionvelan kasvun takia kadulla ja että Kreikka ja Portugal olivat samassa tilanteessa. Muutamia poikeuksia lukuunottamatta EU:n jäsenmaiden valtionvelka tulisi seuraavina vuosina kasvamaan. Haastateltu analyytikko kertoi, että ”tiukka talouskuri on keino kriisin käsittelyyn, mutta kyseenalainen [keino]; se, mitä Unioni osaa tehdä, on vaatia, että rakenteelliset muutokset ja kasvu on kytkettävä yhteen, se on ihana slogan, mutta takana ei ole todellista sisältöä eikä rahaa.

IMF:n kanssa käytävistä lainaneuvotteluista vastaava ministeri Mihály Varga piti komission talousennustetta ja Unkaria koskevaa lausuntoa hyvänä tuloksena. Komissionkin mielestä Unkarin talous oli kestavällä pohjalla, kun vielä pari vuotta sitten maa oli ollut samassa asemassa kuin Kreikka. Tämä kaikki vaikuttaisi myönteisesti myös kolmenkeskisiin (Unkari-IMF-komissio) lainaneuvotteluihin.