Strategisia sopimuksia

Ulkopolitiikasta ja ulkomaankaupasta vastaava valtiosihteeri Péter Szijjártó ilmoitti 7. syyskuuta, että Unkarin hallitus tulee solmimaan strategisia sopimuksia, strategiai megállapodások, sellaisten ulkomaisten tai monikansallisten, multinacionális, yritysten kanssa, jotka eivät vie liikevoittoaan maasta vaan sijoittavat sen Unkariin tuotekehitykseen ja toimitansa laajentamiseen. – Yritykselle ei koidu kumppanuudesta suoranaista taloudellista hyötyä, mutta se saa ilmaista myönteistä julkisuutta. Vaikutus on siis päinvastainen kuin EU:n kaavailemalla mustalla listalla, jonne joutuvat veroparatiisit.

11.12.2012. Strateginen sopimus solmittiin Microsoft Magyarország Kft.-yhtiön kanssa. Valtiosihteeri Péter Szijjártó oli hallituksen edustajana allekirjoitustilaisuudessa. Hän kertoi, että yhteistyö on tarpeen Unkarin IT-alan kehityksen ja kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Hallitus on  jo aiemmin ilmoittanut yhteistyön tiivistämisestä ja mm. kansallisen digitaalisen opetusportaalin, nemzeti digitális közoktatási portál, kehittämisestä samoinkuin digitális otthon-ohjelman luomisesta kahdenvälisin neuvotteluin.

10.12.2012 allekirjoitettiin 7. tällainen strateginen kumppanuussopimus, yritysosapuolena oli tällä kertaa General Electric, GE, jonka kotipaikka on USA. Allekirjoitustilaisuus vietiin lävitse aikaisemmista vastaavista tapahtumista tuttuun tapaan. M1:n uutisiin mahtui pieni videoleikkaus hallituksen edustajan puheesta ja yrityksen Unkarin tytäryhtiön toimitus-johtajan puheesta. Puheissa molemmat korostivat yhteistyön merkitystä ja Unkarin tarjoamia edellytyksiä liiketoiminnalle ja yrityksen tuotannossa käytetyn teknologian kehittämiselle. Tavallisesti pääministeri on allekirjoitustilaisuudessa Unkarin hallituksen edustajana, tällä kertaa se oli valtiovarainministeri György Matolcsy. Hänen mukaansa GE näkee mielekkääksi yhteistyön sellaisen hallituksen kanssa, joka on kyennyt tervehdyttämään valtiontalouden ja pitämään valtion budjettivajeen alle 3:ssa prosenttiyksikössä BKT:stä. Uutisten mukaan GE on luonut itäisen Keski-Euroopan alueelle, régió, 26000 työpaikkaa, joista puolet Unkarissa.

Aikasemmin vastaavat sopimukset on solmittu seuraavien yritysten kanssa:

  • Richter Gedeon Nyrt.-lääketehtaan kanssa, jolla on suuri tutkimus- ja tuotekehitysyksikkö Unkarissa
  • Coca Cola Magyarország Szolgáltató Kft., Budapest
  • Magyar Suzuki Kft., autotehdas Szentgotthárdissa
  • Alcoa-Köfém Kft., metalliteollisuuden monialayritys Székesfehérvárissa
  • Daimler AG., erityisesti Kecskemétin Mercedes-autotehtaan omistajayhtiö
  • Hankook Tire Magyarország Kft., rengasvalmistaja Budapest
  • 7.12.2012 sopimus Stadler Szolnok Vasuti Járműgyartó Kft.-yhtiön kanssa. Szolnokissa toimiva paikallis- ja lähiliikenteen junavaunoja ja vetureita valmistava tehdas työllistää 400 henkeä ja uuden 3,5 miljardin ivestoinnin jälkeen palkataan 230 työntekijää lisää ja tuotantokapasiteettiu kaksinkertaistuu. Yhtiön johtajan käsityksen mukaan kv. yhtiöiden maine paranee Unkarissa osaltaan somittavien sopimusten ansiosta.