Pääministerin lausunto opiskelusta naamakirjassa

Kun opiskelijat ja lukiolaiset olivat alkuviikosta järjestäneet joukkokokouksia ja ”lähteneet kadulle” mielenosoituksiin vuoden 2013 opiskelijavalintoja koskevien tietojen takia, katsoi pääminister Orbáni, että kärjistynyt tilanne oli pyrittävä rauhoittamaan. Facebookin kautta hän jakoi lausunnon, joka oli laadittu EU-huippukokouspäivänä 14. joulukuuta. Pääministerin viesti oli selkeä: Opiskelu tulee olemaan Unkarissa maksutonta sille, joka haluaa opiskella ja jonka opintosuoritukset vastaavat asetettuja vaatimuksia.

Pääministeri oli tavannut lukioiden, korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoita. Tapaamisen jälkeen hän kokosi keskustelun pääkohdat videonauhoitukseen, jota jaettiin Facebookin välityksellä. Orbánin mukaan keskustelu, konzultáció oli hyödyllinen, sillä hänelle selvisivät ainakin ne keskeiset pelonaiheet, jotka huolestuttivat opiskelijoita. Pääministeri halusi toistaa, että opintonsa aloittaneet voivat suorittaa opintonsa loppuun nyt voimassa olevien säädösten mukaisesti. Edelleen pääministerin lausunnon mukaan Unkari tarvitsee korkeakoulujärjestelmän, joka on läpinäkyvä, sillä nykyiseen järjestelmään liittyy piirteitä, joiden takia se on monimkutkainen ja vaikeasti ennakoitavissa (opiskelijavirtojen osalta). Pääministeri toisti: Korkeakouluopinnot tulevat olemaan ilmaiset sellaiselle opiskelijalle, joka hakuvaiheessa on saavuttanut kriteeriksi asetetun pistemäärän (240 pistettä) ja joka opiskelee menstyksekkäästi ja työskentelee valmistumisensa jälkeen Unkarissa. Heillä ei tule olemaan pelkoa opintojen aiheuttamasta velkaantumisesta ja heidän korkeakoulu- ja yliopisto-opintonsa tulevat säilymään maksuttomina. – Pääministeri oli jo aiemmin todennut, että korkeakoulutukseen tartuttaisiin ”ensi viikolla”  (vko 51), sillä kuluneella viikolla oli jo päätetty mm. minimipalkoista, budjetista.