Unkarin opiskelijat marssilla


Unkarin korkeakoulujen ylioppilaskunnat ja valtakunnallinen korkeakouluopiskelijoiden liitto Hallgatói Önkormányzat országos konferenciája, on tyytymätön hallituksen korkeakoulupolitiikkaan. Opiskelijat vaativat erityisesti aikaisempien aloituspaikkamäärien palauttamista niiden alojen osalta, joilta valtionrahoittamia aloituspaikkoja on vähennetty.

Unkarissa opiskelupaikat on jaettu maksullisiin paikkoihin, joihin valitut opiskelijat maksavat lukukausimaksuja, ja valtion subventoimiin paikkoihin, joihin valituilta lukukausimaksua ei peritä. Kun hakijoiden suuri enemmistö haluaa maksuttoman opiskelupaikan, voidaan maksullisten ja subventoitujen opiskelupaikkojen lukumääräsuhdetta muuttamalla ohjailla hakijavirtoja aloille, joilla on tai oletetaan 5-10 vuoden kuluttua olevan pulaa korkeakoulutuksen hankkineesta työvoimasta. Kritiikin mukaan subventoitujen opiskelupaikkojen radikaali vähentäminen jostakin ohjelmasta heikentää puolestaan hakijoiden kiinnostusta ao. alaa ja ohjelmaa kohtaan. Muutamassa vuodessa tällainen kehitys vaikuttaa opintojen etenemiseen ja valmistumiseen ja ennen pitkää tieteenalan tulosperusteiseen reusrssointiin.

Paikalliset opiskelijajärjestöt demonstroivat 10.-11. joulukuuta hallituksen toimia vastaan. Szegedissä opiskelijat kerääntyivät paikallisen valtion virastotalon aulaan. Myös Miskolcin, Sopronin ja Nagykanizsan  yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat kokoontuivat esittämään vastalauseensa. Budapestin Lágymányosissa on sekä Teknillisen yliopiston campus että ELTEn luonnontieteellisen tiedekunnan campus. Tuhansia opiskelijoita, mukana myös lukiolaisia ja ao. yliopistojen opettajia kokoontui Teknillisen yliopiston aulaan. Hakukohteiden määrien ohella haluttiin keskiasteen ja korkea-asteen opintojen kokonaisvaltaista uudistusta. Lisäksi vaadittiin ns. opiskelijasopimusten välittöntä purkamista. Sopimuksessa subventoidulla opiskelijapaikalla opiskellevat sitoutuvat työskentekemään opiskeluaikaansa vastaavan ajan Unkarissa ennen mahdollista siirtymistään ulkomaille.

Unkarin kauppa- ja teollisuuskamarin johtaja László Parragh arvosteli uutisissa koko nykyistä korkakoulujärjestelmää. Hänen mukaansa 4-5 vuoden opinnot olivat riittävät, mutta mm. EU:n koulutuspoliittisten linjausten, kuten Bolognan prosessin, seurauksena opinnot kestävät 8-9 vuotta. Opiskelupaikkoja ei myöskään ole riittävästi aloilla, joilla niitä talouselämän näkökulmasta tarvittaisiin eli luonnontieteissä ja insinööritieteissä. Lisäksi hänen mukaansa Unkarin kantokyky ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa yksinkertaisesti kestä kaikille ilmaista korkeakouluopiskelua.

Hallituksen tiedottaja totesi lyhyessä ao. uutisaiheen lopuksi antamassaan lausunnossa, että sekä opettajien järjestöt että opiskelijat haukkuvat väärää puuta. Opettajat ovat tyytymättömiä, sillä ministeriön toteuttama opiskelijapaikkajako heikentää heidän asemaansa, rehtorit menettävät vaikutusvaltaansa, kun aikaisempi rehtorien valtakunnallinen instituutio joutuu luovuttamaan osan tehtävistään uudelle kanslerilaitokselle. Opiskelijapaikkajako puolestaan ei koske lainkaan nykyisin korkeakouluissa opiskelevia vaan tulevia opiskelijoita, jotka ovat par’aikaa lukiossa.

Opiskelijat osoittivat joukkovoimaansa kulkueella, joka lähti Budan campuksilta ja eteni Szabadság-sillan kautta Deák térille pysähtyen välillä sekä ELTEn päärakennuksen että valtiovarainministeriön edessä ja päätyi lopulta Kossuth térille. Poliisi seurasi rauhallista kulkuetta, joka edetessään pysähdytti kaiken joukkoliikenteen, sekä ohjasi liikennettä pois kulkueen reitiltä. Pääministeri Orbán ei kuitenkaan ehtinyt keskustella opiskelijoiden kanssa.

Oppositiopuolueet esittivät – tosin toisistaan poikkeavissa – lausunnoissaan tukensa opiskelijoiden ja opettajien vaatimuksille.