Koulujen ylläpito valtion kontolle

Valtio sai 198 uutta virkamiestä, kun koululaitoksen ”valtiollistamisen” yhteydessä perustettujen hallinnollisten yksikköjen johtajat aloittivat työnsä. Joulukuun puolivälissä uutisissa näytettiin, kun nämä uudet virkamiehet ottivat vastaan nimitysasiakirjansa.

198 hallinnollisella alueella koulut siirtyvät 1.1.2013 valtion ylläpidettäviksi eli koulut ovat joko valtion tai uskonnollisten yhteisöjen ylläpitämiä. Valtio maksaa opettajien palkan ja alle 3000 asukkaan asutuskeskuksissa valtio vastaa myös muista koulun ylläpitoon liittyvistä kustannuksista, mm. tarvittavista korjauksista, sähköstä ja lämmöstä. – Edellistalvena oli uutisissa raportoitu useista kouluista, joiden sähkönjakelu tai lämmitys oli loppunut, kun paikallishallinto ei ollut kyennyt maksamaan laskuja. (Kuluvan talven osalta oli sittemmin sovittu, ettei koulujen tai lastentarhojen sähköä saanut katkaista ja neuvottiin hankkimaan esim. asuintaloissa olevia tarhoja varten oma sähkömittari.)

Kansallisten voimavarojen ministeriön, nemzeti erőforrás minisztérium, opetusasioista vastaavien virkamiesten mukaan koulujen ylläpidon siirtäminen valtiolle oli menestystarina, sikertörténet, ja eteni suunnitelmien mukaan. Toki tarvittiin sovittelua, jotta kaikkien koululaitoksen toiminnassa esiintulevien asioiden osalta kustannusten jako valtion ja paikallisten itsehallintoelinten kesken voitiin sopia. Erään haastatellun rehtorin mukaan oli selvää, että taululiidut maksoi valtio ja kaupunki wc-paperin, mutta kuka maksoi kaikki ne a-neloset (kopiopaperit), joita koulussa myös tarvittiin. – Tätä varten oli laadittu ja toimitettu kouluille eräänlainen ”FAQ-taulukko”, jossa kustannusten jako oli määritelty.