Valuuttavelalliset ”löysässä hirressa”


Emme suostu pankkien määräyksiin! Lauantaina 16.2. uutisisa kerrotaan valuuttavelallisten laajasta demonstraatiosta Budapestissa. Ajankohtaa ei ollut valittu sattumalta, sillä velallisille myönnetty lykkäys, moratórium päättyi 15. helmikuuta. Laskelmien mukaan 170000 velallista oli ottanut pankkien neuvojen mukaisesti valuuttavelkaa, jonka takaiksinmaksu forintin kurssin olennaisesti heikennyttyä oli käynyt velallisille ylivoimaiseksi. Laskelmien mukaan velkaloukussa, adocsapda, oli perheenjäsenet mukaanlukien puoli miljoonaa unkarilaista. Monet velalliset olivat huolissaan tulevaisuudestaan.– Tilanne on monessa suhteessa paralleeli Suomen 1990-luvun alun devalvaation ja laman kanssa. Unkarissa kansalaisten on kuitenkin vielä helpompi syyllistää pankkeja, kun maan pankkisektori on valtaosaltaan ulkomaalaisten pankkien hallussa.

Mielenosoittajien käsityksen mukaan valuuttalainoja otettiin puutteellisin tiedoin, minkä seurauksena pudottiin velka-ansaan. Eräässä kyltissä luki: A devizás hitel csalás! Minden szerződés semmis! Valuuttalaina on petos! Jokainen sopimus on mitätön! Turhautumista – ja epätoivoakin – kuvaa haastateltavan lausunto, jonka mukaan viimeisen 22 v uoden aikana toimineet hallitukset ovat yhtä lailla vastuussa tapahtuneesta. Jobbik-puolueen edustajan mukaan umpikujaan joutuneilla ihmisillä on oikeus osoittaa mieltään ja on selvitettävä, miten tällaiseen tilanteeseen on tultu. Fideszin edustaja taas totesi: Unkari ei toivo enää vasemmistolaisia pankkiirihallituksia, Nem kér többé báloldali bankárkormányt Magyarország. Puolueen mukaan Gyurcsányn ja Bajnain pankkiirihallitukset ovat saattaneet puoli miljoonaa unkarilaista petoksen uhreiksi. Nykyinen hallitus on tehnyt kaikkensa velallisten pelastamiseksi. On kurottu umpeen velallisille epäedusllisten valuuttakurssien muutosten vaikutuksia sitomalla valuuttalainat kiinteään euron, Sveitsin frangin ja Japanin jenin kurssiin, ns. árfolyamgát. Syntyvät kurssitappiot jäävät osittain valtion ja pankkien maksettavaksi. Osa velallisista on on maksanut lainat pois, osa on vaihtanut valuuttalainat forinttilainoihin. Lisäksi maahan on perustettu elokuussa 2011 erillinen yksikkö, lainoitettuja asuntoja sosiaalisin perustein perheiltä ostava valtionyhtiö, Nemzeti eszközkezelő Zrt., NET, joka sai valtuudet ostaa vuosina 2012-2013 kaikkiaan 15000 asuntoa tähän ohjelmaan hyväksystyiltä perheiltä, jotka eivät ole kyenneet hoitamaan valuuttaluottoaan. Fideszin mukaan yhtiöllä on edelleenkin resursseja noin 10000 asunnon ostamiseen.Moratoriumin pidentämistä 1,5–2 kuukaudella on ehdotettu usealtakin taholta, mm. toisen hallituspuolue KDNP:n toimesta.