”Magyarország jobban teljesít!

Magyarország jobban teljesít!, Unkari menestyy (aiempaa) paremmin!, voitaisiin tiivistää Fideszin puheenjohtajan Viktor Orbánin puhe puolueen edellisen vuoden toimintaa arvioivassa kokouksessa, évi értékelő értekezlet. Itsevarmasti puoluejohtaja vetää laajemmatkin johtopäätökset: Unkari toimii eurooppalaisen talouskriisin käsittelyssä tehokkaammin kuin muut (EU-maat).

Pääministeri ja puoluejohtaja vakuuttaa, että unkarilaiset eivät ole tehneet turhaan työtä 2010–2012: ”Oli hyvä päätös ottaa maan kohtalo (kansainvälisiltä toimijoilta) omiin käsiin”. Työtä on kuitenkin jatkettava, monet tehtävät odottavat, uusia työpaikkoja luovaa toimenpideohjelmaa, munkahelyakcióterv, on jatkettava, uusia ohjelmia on käynnistettävä niiden hyväksi, jotka elävät palkastaan, bérből és fizetésből élők segítségre. ”Se on meidän kaikkien menestys!”.

Orbán luettelee hallituksensa saavutuksia: rezsicsökkentés, kotitalouksien palveluksista (sähkö, kaasu ja kaukolämpö ym.) maksamien juoksevien kulujen leikkaus, mitä ei ole tapahtunut vuosikymmeniin; perheiden toimentuloa koskevat sosiaaliset uudistukset, családtámogatás; terveydenhuollon kehittäminen; eläkkeiden arvon puolustaminen, kun monissa EU-maissa eläkkeet ovat laskeneet, Unkarissa kyetttiin eläkkeiden arvo säilyttämään ja jopa nostamaan niitä. Lisätoimenpiteitä kuitenkin tarviotaan perheiden ja kansalaisten jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvien kustannusten osuuden pienentämiseen, megélhetési költségek továbbcsökkentése; uusien työpaikkojen luomista kehitetään, a kormány bővíti a munkahelyakciótervet; hallitus käynnistää uuden ohjelman niukkatuloisten perheiden aseman parantamiseksi, új programot indíti az alacsonyjövedelmű családok helyzetének jávítására.

Orbánin mukaan vuonna 2010 maa otti kohtalonsa omiin käsiinsä. Puheen mukaan ei pidä unohtaa, mitä tapahtui vuosina 2002–2010, ja ketkä olivat silloin hallituksessa. Tutut tyypit, regi figurák, veivät maan lähestulkoon perikatoon, ”Tiedämme heidät ja sen, mistä he puhuvat.” – Pankkien verottamisen asemesta he verottivat kansalaisia, minimipalkkaa ja eläkkeitä alennettiin, lapsiperheille tarjotut tuet poistettiin. – ”Seuraavan kahden vuosikymmenen aikana on luotava 21. vuosisadan Unkari”. Pääministerin puheen mukaan työtä on tehty jo kolme vuotta. Puhe puuttui myös nuorten asemaan todetesaan, että nuoret joutuvat aloittamaan työelämässä vaatimattomammin eväin kuin heidän vanhempansa. Sellaisen tilanteen varaan ei kansakunnan kestävää kehitystä voida rakentaa. Pääministeri Orbán päätti puheensa tuttuun tapaansa kokousväkeä kannustaen: ”Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!”

Toinen hallituspuolue piti pääministerin puhetta onnistuneena: erős, stabil és reményteli országot vázolta fel, (pääministeri) luonnosteli (puheessaan) vahvan, vakaan ja toivontäyteisen maan. Opposition tuoreet kommentit sen sijaan eivät olleet kovin mairittelevia. Peruslähtökohdistakaan ei olla yksimielsiiä: MSZP:n mukaan nykyinen hallitus sai johdettavakseen stabiilin ja vahvan maan. Nykyinen pääministeri vain puhuu ”vahvasta” Unkarista, mutta ei ryhdy toimiin sellaisen luomiseksi, eikä ole myöskään kyennyt edeltäjiään parempiin näyttöihin.

LMP oli vieläkin tylympi kielikuvissaan: ”Viktor Orbán katsoo toista elokuvaa (kuin me muut), ja elää kuvitelmien maailmassa” puhuessaan siitä, miten Unkari on laajentanut riippumattomuuttaan. DK:n lausunnossa todetaan, että nykyinen hallitus ei ole vain huhonnut maata, tönkretette az orzágot, se ei ole edes havainnut, kuinka kauheaan tuhoon, iszonyatos rombolás, se on maan viemässä.

–Pääministeri oli puheessaan varoittanut, että ei ollut oikeaa politiikkaa, jättää ruoria ja komentosiltaa miehittämättä ja ryhtyä kairaamaan reikiä laivan pohjaan. Tällä hän viittasi opposition toimiin. Hän pyrki vahvistamaan vielä omaa kinjansa oikeutusta: ”Puolueet voivat olla oppositiossa, maa sen sijaan ei!”.