Nuorten syrjäytymisvaaraa koskeva selvitys

19.2.2012 uutisissa kerrotaan YK:n lastenavun järjestön eli Unicefin Unkarissa tekemästä selvityksestä, jossa mukana oli yli 1000 perhettä. Selvityksen mukaan – uutisissa käytettiin varsin väljiä määrittelyjä – puolet alle 18-vuotiaista lapsista ja nuorista ei voinut tyydyttää perustarpeitaan, joiden tarjoamisesta vastuussa kotien ohella oli unkarilainen yhteiskunta. Selvityksen mukaan olennaisia ”vajeita” lapsilla ja nuorilla oli seuraavissa asioissa:

 • he eivät ole saaneet liikuntaa riittävästi
 • heillä ei ole ollut mahdollisuutta vuosittain vähintään viikon lomaan
 • heillä ei ollut taloudellisia mahdollisuuksia tai edelityksiä tavata ystäviään
 • 10 % lapsista ei ole saanut päivittäin lihaa tai vihanneksia

Uutiset luettelivat myös niitä selvityksessä mainittuja tekijöitä, jotka näyttivät tekevän lapsen ja nuoren syrjäytymisuhan alaiseksi:

 • Vanhemman tai huoltajan alhainen koulutustaso
 • Vanhemman työttömyys
 • Vanhempi on yksinhuoltaja
 • Perheen huoltaja (családfő) on nuori (selvityksessä alle 35-vuotias)
 • Jos perheen huoltaja on naispuolinen
 • Jos perhe on monilapsinen
 • Jos perhe kuuluu vähemmistöön tai on maahanmuuttajaperhe
 • Jos lapsi on vammainen

Selvitystä ei kommentoida uutisissa, vaikka siinä nousevat esille juuri ne asiat, joissa kulminoituvat hallituksen ja opposition keskeisten työ-, palkka- ja sosiaalipolittisten linjausten erot. Myöskään selvityksen tekijöitä ei haastatella.Uutinen jää tässä suhteessa ”taustoittamatta”.