Nimienkeruu kuumentaa tunteita

23.3. käsiteltiin uutisissa Fideszin ja MSZP:n tahoillaan toteuttamaa nimienkeruuta. Fidesz on ilmoittanut keräävänsä nimiä selvittääkseen, missä määrin kansalaiset tukevat ns. yleiskulujen eli määräajoin maksettavien palvelujen kustannusten hinnanalennuksia, ns. rezsicsökkentés. Tässä vaiheessa on leikattu kaasun, sähkön ja kaukolämmön kuluttajahintoja 10 %:lla, mutta kesäkuussa vuoroon tulevat – kuten aiemmin on jo kerrottukin – vesimaksut ja puhtaanapito eli kotitalouksien jatteidenkäsittely.

Uutisissa kerrotiin kannattajanimien keräyksestä Budapestin VI kaupunginosassa eli Maria Teresian mukaan nimensä saaneessa ”Teresiankaupungissa”, Terézvárosissa. Fideszin parlamenttiedustaja kertoi uutisille, että energiayhtiöt olivat 1990–2010 tuottaneet omistajilleen 1040 mrd:n forintin poikkeuksellisen tuloylijäämän, extra profit. Tästä juuri on hallituksen toteuttamassa kulujen leikkauksessa ollut kysymys: suurelta osin ulkomaalaisomistuksessa olevat energiayhtiöt ovat menestyneet taloudellisesti erinomaisesti, samalla kuitenkin kuluttajien energiasta maksama hinta on hallituksen laskelmien mukaan ”kansalaisten tuloihin verrattuna EU:n korkein”. Vastaava tukinimien keräys on uutisten mukaan meneillään myös Pohjois-Unkarin (Nógrádin lääni) Salgótarjánissa.

Vain muutaman metrin päässä Fideszin ständistä oli MSZP:n ständi pöytineen; oppositiopuolue ketäsi nimiä saadakseen tukea pyrkimyksilleen elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamiseksi. Puolueen puheenjohtaja Mesterházi nosti asian esille 10 päivää aikaisemmin. MSZP:n edustaja leimasi kilpailijan samanaikaisen nimienkeruun häiriön aiheuttamiseksi, mizéria.

Uutiset nimienkeruusta jatkuivat 24.3., kun Fideszin parlamenttiedustaja ja puolueen viestinnästä vastaava johtaja, kommunikációs igazgató, Máté Kocsis vaati Gordon Bajnain Együtt 2014-organisaatiota lopettamaan Facebook-sivullaan nimienkeruun. Hänen mukaansa oli arveluttavaa ja laitonta kerätä poliittista suuntautumista koskevia henkilö- ja yhteystietoja, jotka Facebookin kautta voivat joutua ulkomaisiin käsiin. Fidesz ilmoitti olevansa huolissaan tulevien vaalien rehellisyyden puolesta. Menettelyn katsottiin olevan monien lakien vastaista, kun ei ole tietoa siitä, kuka tietoja käsittelee ja mihin niitä käytetään ja kenelle tietoja luovutetaan. Yksittäiset kansalaiset ovat pyytäneet poliisia selvittämään toiminnan laillisuutta. Kocsis pyysi Bajnaita odottamaan ”Unkarin tietosuojavaltuutetun” Attila Péterfalvin (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke) ratkaisua asiassa. – Haza és haladás-säätiön mukaan ”Kocsis valehtelee”, sillä vain niitä tietoja hyödynnetään, joita kansalainen on sähköisellä lomakkeella itsestään antanut, siksi tietojenkeruu Facebookissa ja muualla on lainmukaista. Tietoja kerätään, koska ”monet tuhannet” kansalaiset ovat halunneet päästä mukaan po. oppositioryhmän työhön.

Vaikka uutisissa asiaa ei mainitakaan, nimienkeruu on monille ”kuuma peruna”. Nimienkeruu liittynee osittain myös tulevan vaalikamppailun valmisteluun. – Puolueilla on toki oikeus pitää jäsenistään jäsenluetteloita, jotka mahdollistavat mm. suoran yhteydenpidon jäseniin. Harmaalla vyöhykkeellä ollaan silloin, jos kansalaisista – äänestäjistä – ryhdytään kokoamaan tietokantoja sen mukaan, ketkä sympatisoivat puoluetta eli ovat potentiaalisia kannattajia olematta jäseniä tai puolueaktiiveja. Samalla tavoin epäillään, että myös oletetuista vastustajista laaditaan listoja. Kummastakin ryhmästä tietojen kerääminen ja tietokannan luominen on Unkarin tietosuojavaltuutetun tulkinnan mukaan laitonta. (Eräiden kansalaisjärjestöjen ja opposition mielestä Fidesz on luonut laittomia tietokantoja ja hyödyntänyt niitä mm. Pécsin kaupungin kesken vaalikauden tapahtuneesta pormestarinvaalissa ja 2010 vaaleissa. Tietosuojavaltuutetun suorittamassa tutkinnassa väitteille ei kuitenkaan saatu tukea. Vaikka asiaa ei ole uutisissa käsitelty, ns. Kubakov-juttu elää asiasta tehtyjen selvotyspyyntöjen takia eri uutisportaaleissa ja Internetsivuilla.)