Energiahintojen kohtuullistamisen puolustusta

Hallituksen päätös energian kuluttajahintojen (sähkö, kaasu ja kaukolämpö) alentamisesta 10 %:lla (ns. rezsicsökkentés) sekä laskutuksen yksinkertaistamisesta ei ole edennyt ihan ilman komplikaatioita. Kansalaisia varten avattiin palveleva puhelin ja verkkosivut, myös energiayhtiöt ovat joutuneet neuvomaan asiakkaitaan vuodenvaihteesta lähtien.

Energiayhtiöt eivät nielleet 10 %:n tulojen menetystä vastalauseitta ja kuluvan vuoden alussa kuusi energiayhtiöistä aloitti oikeudenkäynnin 2012 marraskuussa hallituksen päätöksellä perustettua Unkarin energiavirastoa, Magyar Energia Hivatal, MEH, vastaan. Maaliskuun puolivälissä saatiin jutussa oikeuden päätös, jolla hintojen laskua koskeva päätös palautettiin energianvirastolle uudelleenvalmistelua varten. Hallitus oli kuitenkin toiminut asiassa oikeusistuinta ripeämmin ja jo pari viikkoa aikaisemmin valtiopäivien päätöksellä energiaviraston päätökset saivat asetusstatuksen. Näin energiaviraston päätöksiä ei voi enää moittia oikeudessa eikä myöskään viraston esim. kuluttajan maksamia energiahintoja koskevia päätöksiä voida oikeusteitse mitätöidä.

Hintojen alentamisesta vastaavan työryhmän,  rezsicsökkentésért felelős munkacsoport vetäjä, Szilárd Németh oli tyytyväinen: Onnistuimme energiahintojen alentamisen puolustamisessa, sikerült megvédni a rezsicsokkentést! Hänen mukaansa oikeuden päätöksesta huolimatta perheiden ei tarvitse maksaa filleriäkään lisää ja kuluttajilta perittävien maksujen kohtuullistaminen tulee jatkumaan.

ELMŰ-ÉMÁSZ yhtiöt eli társaságcsoport antoi lausunnon, jonka mukaan asukkaille tarkoitetun sähköenergianjakelun unkarilainen järjestelmä on käynyt elinkelvottomaksi, a lakossági áramellátás magyarországi rendszere eletképtelenné valt, minkä lisäksi tulevat vielä kasvavat verorasitukset. Valtiovarainministeriön valtiosihteeri János Fonay vastasi tähän, että vuonna 2012 yhtiön voitto ennen veroja oli 12 mrd. forinttia ja edellinen vuosi yhtiön omien tietojen mukaan oli yhtä menestyksellinen. Yhtiö siis jakanee osakkeen-omistajilleen suurin piirtein yhtä suuret osingot kuin edellisvuosinakin. Uutisissa muistutettiin myös siitä, ettei yhden sähkönjakeluyhtiön lasku ollut energiaviraston ja em. työryhmän ohjeiden mukainen, mistä Unkarin kuluttajaviraston, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, määräämä sakko voi olla jopa 1 milj. forinttia.

MSZP:n parlamenttiryhmän varapuheenjohtaja József Tobiás toivoi ironisessa lausunnossaan, että laskut sisältäisivät nykyistä enemmän informaatiota. Esimerkiksi nostettaessa rahaa tililtä, omina erinään näkyisivät asiakkaan nostosta maksama maksu sekä pankkiveron vaikutus. Samoin alennetuissa enrgialaskuissa olisi syytä näkyä enrgiayhtiöiden maksamien (veroluontoisten) lisäkustannusten vaikutus. Fideszin vastineen mukaan lausunto oli surkea, szánalmas: aikaisemmin kuluttaja näki laskussaan kolminkertaisiksi nousseen kaasun hinnan ja kaksinkertaiseksi kasvaneen sähkönhinna, nyt kohtuullistetun hinnan.