Nimienkeruu ja äänestäjien tuki

Unkarin ”tietosuojavaltuutettu” Attila Péterfalvi, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatoság -viraston (NAIH) johtaja antoi yksityishenkilön tekemän selvityspyynnön jälkeen 26.3. lausuntonsa Együtt 2014 -organisaation nimienkeruusta. – Nimienkeruuta oli käsitelty laajemmin periaatteellisena kysymyksenä  jo valtiopäivilläkin, jossa on päätetty, että viikonloppuisin kansalaisia ei saa kotonaan häiritä eli ovelta ovelle tapahtuva nimienkeruu oli toteutettava arkipäivisin. – Péterfalvin lausunnon yksityiskohtia ei selvitetty M1:n uutisissa, mutta hänen lyhyestä haastattelulausunnostaan kävi ilmi, että suomalaisesta käytännöstä tuttu rekisteriseloste oli puutteellinen. Kun sähköisesti kerätään yhteys- ja henkilötietoja syntyy myös sähköinen tietokanta, josta rekisteriselosteessa on selvitettävä, mihin tarkoitukseen se on luotu ja ketkä sitä käyttävät. Suomessa säädökset ovat erityisen tiukat lisäksi sen suhteen, voiko kerättyjä tietoja yhdistellä jo olemassaoleviin muihin tietokantoihin. – Együtt 2014-organisaation edustaja katsoi, että kysymys oli teknisistä yksityiskohdista. Fideszin edustaja puolestaan esitti, että Gordon Bajnai, po. oppisitioryhmittymän johtohahmo,  oli unkarilaisille anteeksipyynnön velkaa.

Kommentti. Suomalaisesta näkökulmasta puolueiden nimenkeruuoperaatiot ovat toki kiitettävä poliittisen aktiivisuuden osoitus. Puoluejohdon on syytä pitää yhteyttä jäsenkuntaan ja kannattajiin. ”Vieraantuminen kansasta” ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, jos kohta poliittinen toiminta ja erityisesti poliittinen kielenkäyttö  ylipäänsä Unkarissa on jossain määrin erilaista kuin meillä. – Kuitenkin, kun kysymys on kansalaisten ja äänestäjien suhtautumisesta vaikkapa ajankohtaiseen energiahintojen ja kaukolämmön kuluttajahintojen alentamiseen (rezsicsökkentés) – Fideszin nimienkeruun tarkoitus – tai peruselintarvikkeiden arvonlisäveron alentamiseen – MSZP:n nimienkeruun tavoite, niin olennaisesti luotettavampaa tietoa saataisiin hyvintoteutetulla otantatutkimuksella. Együtt 2014 -ryhmä keräsi Facebook-sivullaan yhteystietoja niistä, jotka olivat halukkaita toimimaan sen ja Párbeszéd Magyaroszágért -puolueen tukena tuleviin parlamenttivaaleihin valmistauduttaessa.