Tulvat jatkuvat …

M1:n uutisten (3.4.2013) mukaan ”käytännössä jokainen Unkarin puro ja joki tulvii”. Lisäksi alaville maille kertyy runsaiden sateiden ja lumen sulamisen takia vettä, joka ei ehdi imeytyä maaperään ja pohjaveteen ja aiheuttaa oman tulvansa, belvíz.

Jokien ja kanavien rantapenkereitä turvaamassa ja korottamassa työskentelee tuhansia. Uutisten mukaan 110 vuoteen – eli niin kauan kuin systemaattista jokien vedenpinnan korkeuden seurantaa ja tilastointia on tehty – ei ole ollut näin pahoja tulvia, eikä myöskään näin runsaita vesi- ja lumisateita vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja erityisesti maaliskuussa. Jos keskimääräinen sadeäärä on ollut 80–90 mm, on meteorologien mukaan tänä vuonna vastaavana aikana satanut 220–230 mm.

Suurelta osin uutisten tiedot ovat pääsiäismaanantain ja tiistain tietojen päivityksiä ennen kaikkea Zalan, Békésin sekä Szabolcs–Szatmár–Beregin lääneistä. Erityisen perusteellisesti raportoidaan Tiszaan laskevan Körösin ja sen sivujokien tulvatilanteesta sekä sata vuotta sitten rakennetusta Pincipális-kanavan tulvasta. Principális on matala Tonavan sivujokeen Muraan laskeva kanava, joka suuren osan 60 km:n pituudestaan on kaivettu hyvin alavalle tasangolle. Tämä takia matala uoma täyttyy helposti ja kanavan reunojen mataluuden takia vesi purkautuu helposti ympäröivälle tasangolle. Principális-kanavan penger aiottiin jo puhkaista ja johtaa vesi alueille, joilla vahingot jäisivät vähäisemmiksi kuin nyt tulvan uhkaamilla alueilla, mutta sateen lakkaamisen ja veden pinnan nousun pysähtymisen seurauksena tästä luovuttiin. Tämän kanavan, kuten myös Tiszan yläjuoksulla olevien Körös-jokien ja Hortobágy-Berettyó-joen tulvimiseen vaikuttaa myös alueen muiden jokien tulvatilanne so. vedenpinnan korkeus. Jos jonkin väylän vedenkorkeus nousee nopeasti vesi voikin purkautua jonkin matalammalla olevan sivujoen uoman kautta ”vastavirtaan” ja aiheuttaa vedenpinnan nousun toisessakin joessa. Esim. Zala-joen vedenpinnan nousun pelättiin rikkovan Principális-kanavan säännöstelypadon niin, että Zalasta kanavaan virtaisi huomattavasti enemmän vettä, kuin uomaan mahtuisi. Tämä voisi lisätä kanavan virtaumaa hallitsemattomasti ja pahentaa kanavan alajuoksulla tulvia entisestäänkin.

Useiden jokien vedenpinta on lähes kaikkien aikojen ennätyskorkeudessa, eikä jokilatvoilla kaikki lumi ole vielä edes sulanut. 2.4. kerrottiinkin, että yli 2000 kilometrin matkalla jokivarsia oli julistettu II tai III asteen (korkein) hälytysvalmiuteen. – Näin esim. Tiszaan laskevien Körös-jokien ja Hortobáby-Berettyó-joen osalta tehtiin 3. huhtikuuta, kun niiden hälytysvvalmius nostetiin korkeimpaan asteeseen. Tiszan tulva alkaa lähestyä Szegediä, jossa vesi on nousemassa rantaa reunustaville teille, rakpart.

Uutisvideot kertovat, kuinka monin paikoin pumpuin pyritään suojelemaan uhanalaisia rakennuksia, joiden kivijalka ja kellarit ovat kastumassa tai jo kastuneet. Pääteiden ulkopuolella tiet ovat veden takia muuttuneet niin liejuisiksi, että apua voidaan viedä hätää kärsiville vain traktoreilla. Useilta paikkakunnilta raportoidaan myös, että hienojakoisesta lössistä muodostuneen rinteen juurelle rakennetut talot ovat osittaun tuhoutuneet yllättävien muta- ja lössivyöryjen alla. Monet pormestarit ja apulaispormestarit ovat raportoineet paikkakuntansa pelastustoimista, jotka ovat jatkuneet yhtäjaksoisesti jo kolme tai neljä päivää, kansalaiset saavat tietoja siitä, kuinka monta pummpua on ollut toiminnassa ja kuinka monta hiekkasäkkiä on jo pinottu penkereiden vahvistamiseksi ja kuinka moni talo on missäkin joutunut saarroksiin.

Uutisten esittämän arvion mukaan tulvavedet peittävät tällä hetkellä alueen, joka on kolminkertainen Balatonin pinta-alaan verrattuna eli noin 150000 hehtaaria, josta puolet on maanviljelysmaata.