Miksi Unkaria kritisoidaan (2)?

Pääministeri totesi  Kossuth-radion 180 minuuttia, 180 perc -ohjelmassa, että Euroopan Unionin piirissä hyökätään Unkaria vastaan, jotta se voitaisiin pitää painostuksen alaisena ja ohjata pois maan hallituksen omaksumalta toimintalinjalta. Pääminisiteri Orbán puhui myös siitä, että Jose Mario Barroson, EU:n komission puheenjohtajan, Unkarin valtiosäännön yhtedessä esilleottamista kysymyksistä vain budjettivajeen kasvun hillitsemistä koskevassa asiassa Unkarin hallitus ei voi perääntyä. Orbán myös totesi, ettei ole aikeissa tehdä päätöstä Unkarin pankin ja rahoitustarkastusviraston, pénzügyi felügyelet,  yhdistämisasiassa.

Euroopan parlamentissa keskellä viikkoa (viikko 16) käytiin liberaaliedustajien aloitteesta tunnin mittainen keskustelu Unkarin perustuslain soveltamisesta. Poleeminen keskustelu, polémia, tapahtui ilman komission mietintöä, joten se ei johtanut mihinkään, keskustelijat eivät myöskään kyenneet nostamaan esille yhtään konkreettia näkökohtaa kifogás, tapahtunut voitiin tulkita vain yhdellä tavalla, Unkaria haluttiin painostaa, ohjata meidät silta talouspoliittiselta suunnalta, jota edustamme, kertoi Orbán 180 mnuuttia- ohjelmassa.

Astuimme [joidenkuiden] varpaille. Hallitus ei löytänyt europarlamentin keskustelusta uusia argumentteja, mutta ei myöskään konkreettisia yksityiskohtia, olemme pitkään jo pyytäneet täsmennyksiä, se mitä kuulimme, kuului lähinnä sutkausten puolelle – muotoili pääministeri asian aamun radio-ohjelmassa. Meitä kohtaanpyritäänsamalla harjoittamaan painostusta, mikä on ymmärrettävääkin, sillä omaa tietään kulkeva Unkari on astunut [kansainvälisten] suuryritysten varpaille. On täysin selvää, että hyökkäykset voimistuvat aina, kun näin tapahtuu, kuten kävi pankkiverosta päätettäessä, monikansallisten yrityksen verotusta tiukennettaessa, nyt taas kotitalouksien yleiskulujen leikkaus, rezscsökkentés [energian ja lämmön hinnan sääntely] on keskustelun kirvoittanut syy.

Kyseessä on taistelu rahasta. Jos EU tai jokin sen organisaatio todellakin näkee jotakin sellaista, josta on syytä avata keskustelu, olemme tällaisen [aloitteen suhteen] avoimia ja valmiita, tässä tapauksessa kysymyksessä eivät kuitenkaan ole poliittisiset tai oikeudelliset asiat, vaan kyseessä on yksinkertaisesti taistelu rahasta – määritteli Viktor Orbán. Muutamat maailmanlaajuiset yhtiöt, néhány nagy világcég,  eivät yksinkertaisesti voi hyväksyä sitä, että ne menettäisivät taatun luxusvoittonsa, että Unkarin hallitus ei suostu siihen, että unkarilaiset maksavat tiettyjen hyödykkeiden [jakeluverkkostoa ylläpitäville] palveluntuottajille enemmän kuin emoyhtiön kotimaan asukkaat.

Eurooppalaisittain ainutlaatuinen vähemmistösuoja. Keskustelussa nousi esille kysymys voimistuvasta antisemitismistä, mihin liittyen Viktor Orbán 180 minuuttia -ohjelmassa korosti: Unkarin uusi perustuslaki eurooppalaisittainkin ainutlaatuisella tavalla tunnustaa ja puolustaa vähemmistöjen ihmisarvoa, ja tämän takia hallitus on saanut lukemattomia kiitoskirjeitä Israelista ja Unkarin juutalaisvähemmistöltä. Unkarin perustuslaki määrittelee hyvin yksiselitteisesti, että se pitää vähemmistöjä valtiotaluovana tekijänä, hallitus puolestaan on tehnyt linjansa selväksi: se on julistanut nollatoleranssin alkuperään perustuvaa erottelua, erityisesti antisemitismiä vastaan – korosti pääministeri.

Kahdessa asiassa annamme myöten. Viktor Orbán ilmoitti myös Kossuth-radion ohjelmassa, että EU:n komission puheenjohtaja on tähän mennessä nostanut esille kolme konkreettia huomautusta, kifogás, valtiosäännön neljänteen muutokseen liittyen. Unkarin hallitus ei yhdenkään huomautuksen osalta hyväksy Barroson näkemyksiä, mutta kun kahdella huomautuksella ei ole varsinaista merkitystä, ei myöskään aiheuta pienintäkään tuskaa hyväksyä [komission puheenjohtajan esittämää, mutta] pääministerin mielestä ”virheellinen” kanta, kolmannen kysymyksen osalta keskustelu jatkuu. Ensimmäinen kysymys vaalimainonnan kustannusten rajojen kaventamisesta, mikä Brysselin mukaan koski myös Europarlamenttivaaleja, ja olisi siis näinollen eurooppalainen asia, teemme myönnytyksen: po. säädöksiä ei yksenkertaisesti sovelleta EU-parlamentin vaaleihin. Barroson toinen ongelma, oikedenkäyttöön liittyvä oikeusjuttujen siirtäminen maan sisällä toiseen tuomioistuimeen,  on osin  puolustettavissa, sillä samanlainen menettely on käytössä eräissä muissakin unionin jäsenmaissa, toisaalta, jos Bryssel tätä haluaa, päätettäköön, ettei EU:hun liittyviä oikeusjuttuja siiretä, tähänkin siis löydämme ratkaisun, muotoili pääministeri.

Budjettivajeen [kasvun] hidastaminen jää jäljelle. Talousarvion vajeen kasvun hidastamiskysymyksessä Unkari on valmis puolustamaan näkemystään: hallitus pitää kiinni siitä periaatteesta, ettei budjettivajetta ole mahdollista kasvattaa edes silloin, kun mikä tahansa kansainvälinen seuraus (Unkarin saama langettava tuomio, vahingonkorvaus) mahdollisesti tekisi menettelyn oikeutetuksi, vaan tällaisessa tapauksessa budjetissa olevat määrärahat on käytettävä tähän, jos taas määrärahat eivär riitä, on säädettävä lisävero. Tämä on muuten sellainen säädös, joka on euroopalaiselle ajattelulle tarpeellinen ja tärkeä budjettiteitse tapahtuvan liiallisen tuhlauksen rajoitin – luonnosteli pääministeri.

Rva Reding [EU:n komission varapuheenjohtaja Viviane Reding] on loukannut meitä. Poliittiseen keskusteluun osaaottaneesta komission varapuheenjohtajasta Viktor Orbán totesi: Rouva Viviane Reding ei osoita Unkaria kohtaan sitä kunnioitusta, joka on välttämätöntä, kun kyse on Unionin virkamiehestä, häntä ei astettu tehtäväänsä siksi, että hän tuolta paikalta voisi solvata jäsenvaltioita, Euroopan kansoja, vaan siksi, että hän voisi palvella näitä [kansoja], muiden muassa meitä. Rcva Reding on lisäksi loukannut meitä käyttäessään Unkarin suhteen sellaisia määrittelyjä, jotka eivät ole totuudenmukaisia, kaikki tämä kuitenkin sellaisessa asiassa, jonka yhteydessä kaksi unkarilaista lasta kuoli, autohurjastelija oli kuitenkin EU-kansalainen. Täällä annetun unkarilaisen oikeuden päätöksen, jonka haluaisimme panna täytäntöön, rouva komissaari häpeämättömästi kytki yhteen poliittisten ksymysten kanssa, mikä ei vain lapsensa menttäneen perheen vaan koko unkarilaisen oikeudenkäytön ja jokaisen Unkarin kansalaisen kannalta oli syvästi loukkaavaa – sanoi Viktor Orbán.

Unkarin saavutus etsii vertaansa. Euroopan Kansanpuolueen parlamenttiryhmän tiistain istunnossa ei esitetty Unkaria koskien yhtäkään kysymystä, Unkarin pääministeri sai 20 kysymystä ja vastasi niistä jokaiseen, eikä mitään kritiikkiä kehkeytynyt, korosti Viktor Orbán. Vaikea on on nähdäkin, miksi olisi kritisoitu, sillä Unkarin saavutus etsii vertaansa Euroopassa, me olemme – ehkä Latvian ohella – ainoat, jotka emme ole tarvinneet talousapua, vaan päinvastoin kuin eurooppalaiseen valtavirtaan kuuluneet – olemme kyenneet luopumaan taloudellisesta avustuspaketista. Vain viisi valtiota kykeni lyhentämään valtionvelkaansa, niiden joukossa me, kahdeksan maata me mukaanlukien on kyennyt pitämään budjettivajeensa vakaussopimuksen rajoissa, työssäkäyvien suhde kasvaa, ja talouskin alkaa kasvaa 2013 – luetteli pääministeri. Kaikki merkit viittaavat siis siihen, että unkarilaiset ovat päätyneet sellaiselle tielle, jota edeten on suuret mahdollisuudet päästä eroon talouskriisistä, mikä on tuottanut tunnustusta ja sympatiaa Unkaria kohtaan terveesti ajattelevien piirissä.

Brysselistä lähetetyt ”oivallukset”. Viktor Orbán piti merkittävänä saavutksena myös sitä, että vastikään valmistunut ja ajanmukainen Unkarin konvergenssiohjelma ei sisällä oikaisuja/korjauksia. Meillä on kyvä syy säilyttää levollisuutemme, sillä budjettivajeemme oli vuonna 2012 jo 2 %, minkä ansiosta olemme varmasti euroopan valiojoukkoa. Nykyisin on itsestäänselvää, että perustamme politiikkamme omalle taloudelliselle asian-tuntemuksellemme, paikallistuntemuksellemme, eikä suinkaan Brysselistä lähetetyille ”oivalluksille”, mahdollisesti pelotteluille. Emme aio toteuttaa [talouspoliittisia] leikauksia, olemme tiastelleen niitä vastaan kolme vuotta, sillä [halltuskauttamme] edeltäneet kahdeksan vuotta rakentuivat niille, pikemminkin haluamme ajatellen uudelleen-organisoida taloutemme, joka – siltä näyttää – tulee myös onnistumaan. Ellemme olisi pyrkineet täyttämään Brysselin odotuksia, olisi budjettivajememe jo 2012 ollut vieläkin pienempi – totesi pääministeri.

Lähde: http://www.hirado.hu/Hirek/2013/04/19/07/Orban_Viktor_interju_a_Kossuth_Radioban.aspx?source=hirkereso